Aktualności

Unijne wsparcie dla inwestycji kolejowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało oceny wniosków oraz wybrało beneficjentów w konkursach dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Tym razem w puli jest ponad 1.2 miliarda złotych, które Unia Europejska przeznaczyła na dofinansowanie projektów kolejowych. Pieniądze te trafią do województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Ponadto za część środków będzie można zakupić nowoczesny taborwagonylokomotywy.
Na liście projektów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą, które otrzymają dofinansowanie w konkursie nr POIiŚ.5.2/1/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T znalazło się ich dziesięć. Wartość dofinasowania wyniesie 3 025 651 305,52 zł. W tej kwocie środki przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wynoszą 1 226 269 947,95 zł. Istotne jest to, że każdy z projektów otrzymał pełne dofinansowanie w wysokości 50 proc.
Ostatecznie zatem dofinansowanie otrzymają:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – projekt „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”,
 • PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – projekt „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru”,
 • Koleje Dolnośląskie SA – projekt „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”,
 • Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. – projekty:
 1. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II”,
 2. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I”,
 3. „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”,
 4. „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”,
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa – projekt „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – projekt „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.

W przypadku dofinansowania w konkursie nr POIiŚ 5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T wniosek złożył tylko jeden wnioskodawca: PKP Intercity SA. Projekt przewoźnika „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA” o wartości 990 402 775,59 zł Unia Europejska dofinansuje kwotą w wysokości 402 505 379,30 zł.

RK

Dodaj komentarz