Aktualności

Podsumowanie dwóch lat MIB

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podsumowało minione dwa lata. Okres ten to m.in. dobre wykorzystanie środków unijnych oraz dialog
z branżą wykonawców drogowych i kolejowych.

W opinii MIB minione dwa lata to czas wzmożonej pracy nad dobrymi zmianami w obszarze infrastruktur y i budownictwa. Efektem działań są m.in. zmiany w kluczowym programie, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo, czyli Mieszkanie Plus. W obszarze transportu natomiast najważniejszą kwestią jest wykorzystanie środków unijnych.

Jak zaznaczył minister Andrzej Adamczyk:
– Bardzo ważną rolę odgrywają fundusze europejskie. Jesteśmy dumni, że Polska jest dziś liderem we wdrażaniu środków Unii Europejskiej z perspektywy 2014–2020, a spośród wszystkich sektorów najbardziej zaawansowany jest sektor transportu.

W kontekście kolei resort poinformował, że nadrabia wieloletnie zaniedbania. Potwierdzeniem tego ma być realizacja Krajowego Programu Kolejowego, wartego 66 mld zł. Ponadto zaplanowany został Program Utrzymaniowy opiewający na prawie 30 mld zł. MIB chwali się podpisaniem ponad 800 umów z wykonawcami robót za prawie 19 mld zł. Oprócz tego w efekcie podjętych przez ministerstwo działań, przy wsparciu Ministra Finansów, powstanie najdłuższa od 40 lat nowa linia kolejowa. Co istotne, Polskie Koleje Państwowe zmodernizują również prawie 200 budynków dworcowych.