Aktualności

Cyfrowa transformacja wymaga sprawdzonych partnerów

Biznesowy krajobraz, który znamy, ulega ciągłej transformacji. Głównym czynnikiem zmian jest postępujący rozwój technologii i jej wykorzystanie w kolejnych obszarach działalności przedsiębiorstw. Widać to w niemal każdym sektorze – usługach, transporcie, produkcji, przemyśle czy medycynie. Zmianom tym towarzyszy ewolucja Internetu, związana z popularyzacją rozwiązań Internetu rzeczy (IoT).

Internet rzeczy podstawą cyfrowej transformacji

Internet of Things to sieć połączonych ze sobą urządzeń, które tworzą złożone systemy mające za zadanie monitorować, gromadzić, analizować i wymieniać dane. Dostarczają przedsiębiorstwom kluczowe informacje, które potrafią wpływać na optymalizację ich bieżącej działalności, lepsze reagowanie na awarie, a nierzadko także szybsze podejmowanie kluczowych biznesowych decyzji.
Fundamentem zastosowania IoT jest sytuacja, w której inteligentna technologia zastępuje człowieka na polu dokładnej i konsekwentnej analizy, rejestrowania i przekazywania informacji w czasie rzeczywistym. Zbierane w ten sposób dane umożliwiają przedsiębiorstwom szybsze podejmowanie decyzji (wspierając działania Business Intelligence), odpowiedzi na wyzwania i problemy, oszczędzając jednocześnie czas i pieniądze. Internet rzeczy ma ogromny potencjał przede wszystkim w branży produkcyjnej, m.in. w zakresie kontroli jakości i optymalizacji efektywności łańcucha dostaw, ale także w transporcie, także tym kolejowym. Może on być kluczem do takich procesów, jak przewidywanie potrzeb konserwacji (tzw. konserwacja predykcyjna), zarządzanie energią, wyższa jakość usług realizowanych przez pracowników terenowych czy optymalne śledzenie zasobów.
Najnowsze prognozy rozwoju Internetu przewidują istotne zmiany, które wywrą znaczący wpływ na sposób prowadzenia działalności biznesowej. Według analiz firmy badawczej Gartner, obecnie na całym świecie wykorzystywane jest 8,4 mld urządzeń połączonych z siecią. Zgodnie z najnowszym raportem Cisco Visual Networking Index (VNI) w ciągu najbliższych czterech lat połączenia M2M (machine to machine) – czyli te związane z Internetem rzeczy – będą stanowiły 50% wszystkich urządzeń i połączeń w sieci (13,7 miliardów), a komputery będą generować jedynie 22% ruchu IP. Dla porównania, jeszcze w 2016 roku komputery generowały 58% ruchu w sieci.
Co ciekawe, przewiduje się, że tylko w Polsce do 2020 roku będzie 212,7 mln urządzeń podłączonych do sieci, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypadać będzie średnio 5,5 urządzenia. 42% tych połączeń stanowić będą moduły M2M (machine to machine). Dla porównania, w 2015 r. do sieci podłączonych było w Polsce 125,5 mln urządzeń.

Nowy paradygmat w podejściu do sieci

Drugim ważnym czynnikiem są zmiany związane ze stylem i sposobem pracy coraz większej grupy użytkowników sieci. Rośnie liczba urządzeń połączonych z siecią, a co za tym idzie, przyspiesza rozwój cyberprzestępczości. Ta sytuacja wymaga od firm zupełnie nowego spojrzenia na infrastrukturę sieciową. Scenariusze realizowane dotychczas zakładały projektowanie sieci z myślą o zapewnieniu szybkiej i niezawodnej łączności. W obliczu nowych wyzwań, takie podejście może być niewystarczające. Odpowiedzią dla firmowej infrastruktury sieciowej spełniającą wymagania i warunki cyfrowej transformacji byłaby sieć, która wspomaga procesy biznesowe, umożliwiając innowacje i zapewniając bezpieczeństwo.
W obliczu rosnącej liczby naczyń połączonych biznes potrzebuje nowego podejścia do sieci, która pomaga uwolnić firmom ich cyfrowy potencjał. Sama liczba użytkowników smartfonów i telefonów komórkowych na świecie wzrośnie do 5,5 mld – czyli będzie ich więcej niż kont w bankach (5,4 mld), domów i mieszkań z dostępem do bieżącej wody (5,3 mld) czy stacjonarnych linii telefonicznych (2,9 mld). Potrzeba sieci, która nieustannie się uczy, dostosowuje do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje swoje działanie, jednocześnie chroniąc infrastrukturę przed nieustannie zmieniającym się krajobrazem współczesnych zagrożeń. Interpretowanie danych we właściwym kontekście pozwala sieci dostarczać nowych, cennych informacji, które mogą bezpośrednio przekładać się również na działania biznesowe. Tylko takie podejście umożliwia organizacjom elastyczne dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się środowiska technologicznego.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Wzrost liczby urządzeń połączonych z siecią i jej użytkowników trzykrotnie zwiększy ruch w sieciach IP w ciągu najbliższych czterech lat. Według szacunków Cisco, ruch danych przekazywanych za pośrednictwem sieci osiągnie poziom 3,3 zettabajtów (ZB) już do 2021 r., w porównaniu do 1,2 zettabajta w roku 2016. Ruch w sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44% rocznie w porównaniu do 5% w przypadku tradycyjnych sieci WAN.
Niestety zwiększony ruch powoduje coraz większe i realne zagrożenie cyberatakami. Dla przykładu, ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service) mogą sparaliżować firmową sieć zalewając serwery i urządzenia sieciowe zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP. Średnia siła ataków DDoS systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od Internetu. Cisco szacuje, że do 2021 roku liczba ataków DDoS wzrośnie do 3,1 mln ataków rocznie.
Obecnie niemal połowa wszystkich cyberataków jest ukryta w ruchu szyfrowanym. Ten odsetek stale rośnie. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego i informacji pochodzących od jednostek wyspecjalizowanych w analizie potencjalnych zagrożeń (takim przykładem jest zespół Cisco Talos) do analizy wzorów ruchu metadanych, sieć może zidentyfikować znane zagrożenia nawet w ruchu szyfrowanym, bez konieczności rozszyfrowywania go i ograniczania prywatności.

Bezpieczna, inteligentna platforma dla cyfrowego biznesu

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebni są sprawdzeni partnerzy technologiczni. Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii tworzących Internet. Łączymy ludzi, procesy, dane i przedmioty, napędzając rozwój innowacji pozytywnie wpływających na biznes i społeczeństwo.
Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy bezpiecznych rozwiązań sieciowych, które umożliwiają zarówno użytkownikom indywidualnym, jaki i firmom czy całym państwom podniesienie efektywności, zwiększenie poziomu zadowolenia oraz poprawę konkurencyjności biznesu i jakości życia.
Dzięki rozwiązaniom Cisco w obszarze sieci, centrum przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa, nasi klienci otrzymują bezpieczną, inteligentną platformę do budowy ich cyfrowego biznesu.

Dodaj komentarz