Aktualności

Centralny Port Komunikacyjny Solidarność

Rząd przyjął koncepcję CPK 17 listopada br. Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Portu Solidarność – Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej”,
przedłożoną przez Mikołaja Wilda, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wild zarekomendował wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Według niego budowa nowego obiektu jest konieczna, ponieważ Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Niedługo nie będzie w stanie obsłużyć rosnącego ruchu, a jego przepustowość jest na wyczerpaniu. Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy będzie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową będzie kosztował ok. 30–35 mld zł. Do końca 2019 r. potrwają prace przygotowawcze, a sam port będzie budowany przez kolejnych 8 lat (otwarcie planuje się na rok 2027).

Nowy międzykontynentalny port powstanie niedaleko jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy (A2) i w pobliżu jednej z ważniejszych, bardziej uczęszczanych tras kolejowych łączących Warszawę z Łodzią. Będzie oddalony od stolicy o ok. 40 km.

W zamierzeniu Centralny Port Komunikacyjny ma funkcjonować jako węzeł transportowy, integrujący ze sobą lotnictwo, kolej oraz sieci drogowe. Wild zapowiedział, że CPK będzie rentownym, innowacyjnym węzłem transportowym, który wprowadzi Polskę do pierwszej dziesiątki najlepszych portów lotniczych świata, przyczyni się do intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

W praktyce chodzi o integrację ruchu lotniczego i kolejowego w jednym węźle. Oznacza to, że port lotniczy ma się łączyć z siecią kolejową, która zostanie znacząco rozbudowywana. Jest to szczególnie ważne, jak podkreślił Wild, ponieważ w Polsce znajduje się największa liczba średnich miast nieobsługiwanych przez kolej. W naszym kraju jest ok. 100 miast o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., zamieszkałych przez 2,1 mln ludzi, pozbawionych dostępu do transportu kolejowego (np. w Czechach jest tylko jedno takie miasto, a na Słowacji – osiem).

Koncepcja przedstawiona przez Wilda przewiduje także stworzenie prawnych i infrastrukturalnych warunków do ulokowania w otoczeniu Portu Solidarność nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić np. parki biznesu, centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, a także inne centra konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne. Oznacza to, że od początku w sposób przemyślany będzie można stworzyć nowe miasto.

Dodaj komentarz