Aktualności

Kształcenie kadry inżynierskiej na potrzeby kolei

Na Politechnice Śląskiej 4 października br. już po raz drugi zainaugurowano
rok akademicki dla studentów na kierunku Transport Kolejowy.

Historia tego kierunku rozpoczęła się 22 czerwca 2015 r., kiedy Senat Politechniki Śląskiej zatwierdził kierunek nauczania Transport Kolejowy. 9 listopada 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Politechniki Śląskiej o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku Transport Kolejowy o profilu praktycznym. Na kierunku studenci kształcą się na trzech specjalnościach:

1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,

2. Zarządzanie i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym,

Czytaj dalej >