Aktualności

Kształcenie kadry inżynierskiej na potrzeby kolei

Na Politechnice Śląskiej 4 października br. już po raz drugi zainaugurowano
rok akademicki dla studentów na kierunku Transport Kolejowy.

Historia tego kierunku rozpoczęła się 22 czerwca 2015 r., kiedy Senat Politechniki Śląskiej zatwierdził kierunek nauczania Transport Kolejowy. 9 listopada 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Politechniki Śląskiej o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku Transport Kolejowy o profilu praktycznym. Na kierunku studenci kształcą się na trzech specjalnościach:

1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,

2. Zarządzanie i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym,

3. Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.

Równolegle z programem kształcenia studenci mają możliwość uczestnictwa w konkursach projektowych. Pierwsze dwa konkursy ogłosiła Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, z którą Katedra Transportu Kolejowego współpracowała już na etapie prac organizacyjnych. Finalista pierwszego konkursu wygłosił zwycięski referat na konferencji „Dworce” (1-2 grudnia 2016 r.), którą organizowała Izba. Kolejnym owocem współpracy było forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce”, które miało miejsce 24 kwietnia 2017 r. na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu. Organizacja forum miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń zarówno pracowników przemysłu, jak i nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół średnich zawodowych. Dyskusja dotyczyła sposobów współpracy szkolnictwa wyższego z przemysłem w celu kształcenia młodych kadr przede wszystkim na potrzeby przemysłu kolejowego w Polsce.