Raport z Polski Wydarzenia

Ocalić od zapomnienia historię polskiej kolei

Muzealne ekspozycje tworzą nie tylko eksponaty sprzed wieków. Niezwykle ważne są także świadectwa biegnącego szybko czasu, czyli przedmioty które doniedawna były w powszechnym użyciu. Dzięki inicjatywie PKP Polskich Linii Kolejowych organizacje informujące o historii oraz roli kolei otrzymają semafory, urządzenia sterowania ruchem z posterunków dyżurnych ruchu i elementy torów.

Fot. Przemysław Wróblewski / Wystawa kolejowa w Prochowni Terespol
Fot. Przemysław Wróblewski / Wystawa kolejowa w Prochowni Terespol

Od kilku lat Polskie Linie Kolejowe sukcesywnie przekazują zainteresowanym organizacjom elementy toru i urządzenia, które są wycofywane z eksploatacji. Już ponad 100 darowizn trafiło do instytucji, które dbają o historię, a także tradycję kolei. Przedmioty zyskują nową ważną rolę. Tym razem historię kolei „opowiedzą” semafory i urządzenia dyżurnego ruchu. Wyeksploatowany sprzęt stanie się eksponatem i zwiększy atrakcyjność dotychczasowych ekspozycji w Żaganiu, Terespolu i Choszcznie.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w Andrzej Bittel o tych działaniach powiedział:

– Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów urządzeń kolejowych oraz taboru stowarzyszeniom oraz miłośnikom kolei. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej, stają się zarówno eksponatami muzealnymi, jak i źródłem informacji o kolei.

 

– Od lat wspieramy instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki oraz promujące wiedzę o kolei. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest również w edukacji przyszłych pracowników kolei – dodaje Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Co dokładnie trafiło w ręce pasjonatów i muzealników?

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok1 w Żaganiu otrzymało od PLK semafor kształtowy dwuramienny „R” oraz dwustawną tarczę ostrzegawczą „ToE”. Urządzenia pochodzą ze stacji Sulechów z linii kolejowej Zbąszynek – Gubin. Teraz zostaną ustawione na stacji w Żaganiu obok zabytkowego parowozu, będącego pod opieką Stowarzyszenia. Urządzenia przekazane przez PLK, a także parowóz, po renowacji staną się ciekawą atrakcją muzealną i edukacyjną. Stowarzyszenie planuje cykliczne prelekcje oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży.