Aktualności Analizy Inwestycje Tramwaje Wywiady

Inteligentne zarządzanie mobilnością [WYWIAD]

Wizja centrum sterowania miastem

Skuteczne zarządzanie systemem transportu publicznego to wyzwanie, przed którym stają nie tylko wielkie aglomeracje. Alstom stworzył system Mastria, który w czasie rzeczywistym odpowiada na potrzeby pasażerów. Jak dokładnie działa to rozwiązanie i jakie ma możliwości w dobie smartcity powiedzieli nam dr inż. Krzysztof Stachera, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu oraz mgr inż. Michał Kwintal, Menadżer ds. Rozwoju Rozwiązań Mobilności Cyfrowej i Infrastruktury w Alstom.

Na początku chciałbym poprosić Panów o opowiedzenie czym jest Mastria?

KRZYSZTOF STACHERA: Mastria jest wielofunkcyjnym narzędziem do codziennego zarządzania transportem publicznym na obszarze miasta, a także do planowania jego rozwoju. Narzędzie to do swojego działania wymaga danych zbieranych przez różne systemy miejskie. Im więcej tych systemów, tym funkcjonalność Mastrii może być lepiej wykorzystana. Funkcje, które oferuje Mastria pracując na tych dużych zbiorach danych, można pogrupować w trzy zasadnicze obszary:

  • Codzienne monitorowanie transportu publicznego w czasie rzeczywistym:

Mastria, poprzez monitory w centrum kontrolnym, pozwala na nadzór w czasie rzeczywistym nad wszystkimi podłączonymi środkami transportu i realizacją rozkładu jazdy, sprawdzaniem punktualności pojazdów, a także innych zdefiniowanych wskaźników wydajności systemu transportowego. Pozwala również na szybką reakcję na zaistniałe zdarzenia, np. może zaproponować objazd dla autobusu miejskiego w przypadku zablokowania jakiejś ulicy.

  • Symulacja systemu transportowego:

Mastria, bazując na pochodzących z wielu źródeł danych aktualnych i historycznych, takich jak potoki pasażerskie w mieście, pogoda, czy dostępna infrastruktura pozwala na tworzenie krótko i długookresowych strategii rozwoju transportu w mieście, obejmujących też wytyczenie nowych tras, czy też na określenie zapotrzebowania na tabor. Umożliwia to planowanie inwestycji w tabor, infrastrukturę, a także w nowe środki transportu, np. wprowadzenia systemu tramwajowego, czy metra w mieście. Dzieje się to w oparciu o dane analityczne, które wskazują trendy i problemy, które w najbliższych latach mogą się pojawić, np. wydłużenie czasu podróży przez miasto, korki, czy braki w taborze, co w konsekwencji doprowadzić może nawet do zmniejszenia liczby mieszkańców danego ośrodka miejskiego.

  • Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi:

Mastria umożliwia skrócenie czasu reakcji na pojawiające się sytuacje awaryjne, dzięki połączeniu w jednym systemie środków transportu publicznego, takich jak autobusy, tramwaje, metro, pociągi aglomeracyjne, a nawet taksówki czy rowery miejskie, a także służb miejskich. W momencie pojawienia się sytuacji awaryjnej, system podpowiada kroki, jakie należy wykonać zgodnie z procedurami przyjętymi przez miasto. Umożliwia to szybsze podejmowanie decyzji i powiadomienie właściwych służb, co usprawnia funkcjonowanie miasta, a także pozwala szybko ograniczać skutki awarii i szybciej je usuwać.

Mastria daje nową jakość zarządzania miastem, umożliwiającą wykorzystanie wiedzy zebranej z wielu systemów, a następnie przetworzonej poprzez algorytmy analityczne oraz algorytmy sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji odnośnie zmian i inwestycji. Mamy Mastię – zaawansowany system techniczny, oparty o sztuczną inteligencję, który analizuje drugi kompleksowy i skomplikowany system techniczny, jakim jest transport publiczny i infrastruktura miasta, w celu optymalizacji jego pracy.

Dodaj komentarz