Aktualności

Kolej 2040 – Strategiczna wizja rozwoju branży

Rozwój kolei, zmiany infrastruktury i rynku przewozowego, wzmocnienie pozycji transportu szynowego – te i inne zagadnienia strategiczne były tematem szerokiej debaty o przyszłości kolei w Polsce, która odbyła się 7 czerwca w ramach konferencji „Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja ProKolej oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.


Konferencję otworzyły wystąpienia: prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomasza Buczyńskiego oraz prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego.
– Spółki Grupy PKP dobrze sobie radzą na rynku i osiągają dobre wyniki, również finansowe. Rok 2017 zamknęliśmy zyskiem w wysokości ponad 652 mln zł netto – podkreślił prezes Mamiński. – Grupa PKP będzie także przygotowana do realizacji IV Pakietu Kolejowego zarówno taborowo, produktowo, jak i organizacyjnie. Polska Kolej ma szanse konkurować na rynku międzynarodowym.
Prezes Mamiński pochylił się także nad zagadnieniem ustawy z 2000 r.
– W mojej subiektywnej ocenie błędem było usamorządowienie Przewozów Regionalnych, ponieważ doprowadziło do chaosu informacyjnego i taryfowego, a także do zagubienia podstawowej funkcji przewoźnika, czyli sprawnej obsługi pasażera – tłumaczył. – Zgadzam się jednak ze stwierdzeniem, że rynkiem, który powinien i na pewno będzie się rozwijać jest rynek kolei aglomeracyjnych. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie, jak zdefiniować pojęcie aglomeracji.
– Trzeba pracować nad tym, żeby zintegrować te podmioty, które funkcjonują na rynku kolejowym. Trzeba podjąć próbę porozumienia się. Dlatego mówię: rozmawiajmy ze sobą – podsumował prezes Mamiński.
Założenia nowej strategii dla polskiej kolei były tematem referatu programowego Andrzeja Massela, wicedyrektora Instytutu Kolejnictwa, oraz dr. Marcina Wołka z Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas panelu dyskusyjnego poruszono zagadnienia scenariuszy i rekomendacji dla polskiej kolei. Ważnym punktem programu była prezentacja organizacji branżowych „Kolej2040”.
Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja potencjalnych scenariuszy rozwoju i konsekwencji czekających nas zmian otoczenia społecznego i gospodarczego pozwoliła na szersze spojrzenie na kolej w dłuższej perspektywie. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania nowej Strategii Rozwoju Transportu.

LS

Dodaj komentarz