Aktualności Personalia Raport z Polski Wywiady

Pracujemy dla poprawy standardów

Rozmowa z Arnoldem Breschem, członkiem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektorem ds. realizacji inwestycji.

Jak przebiega realizacja Krajowego Programu Kolejowego w czasie pandemii?

Dotychczas pandemia nie miała wpływu na tempo realizacji prac, Krajowy Program Kolejowy jest realizowany. Dzięki utrzymaniu ciągłości budów, odbiorów i płacenia za wykonane prace realizowane są kolejne przebudowy stacji i szlaków kolejowych.

Wykonawcy prowadzą inwestycje z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Nasza spółka wypracowała zasady prowadzenia narad i odbiorów w nowych warunkach. Już w pierwszych dniach, gdy razem z przedstawicielami branży określiliśmy główne ryzyka, skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu możliwości prac i sprawnym procesie fakturowania. Bez tego wykonawcy i cała nasza branża mogłaby mieć wielki problem z odbudowaniem potencjału. Zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym.
Utrzymujemy stały kontakt z wykonawcami i rozmawiamy z branżą o działaniach pozwalających na zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego.

Jeśli chodzi o realizację Krajowego Programu Kolejowego (stan na 30.11) to zakończyliśmy inwestycje o wartości 16,2 mld zł. W realizacji są prace na 50 mld zł. Prawie 4 mld zł są zaangażowane w aktualnie prowadzone postępowania przetargowe. Łączna wartość inwestycji zakończonych oraz w trakcie realizacji to ponad 66 mld zł, co stanowi 86,8% całego KPK.