Raport z Polski Tabor Wydarzenia

CTL Logistics straci certyfikat bezpieczeństwa? Spółka wydała oświadczenie

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego wszczęli postępowanie o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa spółce CTL Logistics sp. z o.o. Powodem są liczne zaniedbania i nieprawidłowości w systemie zarządzania bezpieczeństwem, stwierdzone w trakcie kontroli zainicjowanej po wrześniowym incydencie na stacji Łowicz Główny.

CTL Logistics sp. z o.o.

Postępowanie administracyjne ws. cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnikowy wszczęte zostało z urzędu.

– Powodem były liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej u przewoźnika w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem – informuje UTK. – Kontrola w spółce była reakcją Prezesa UTK na zdarzenie kolejowe, do którego doszło na stacji Łowicz Główny.

 

Chodzi o incydent, który miał miejsce 9 września 2021 r. Na skutek niezatrzymania się przed semaforem wskazującym sygnał „stój” i najechania na wykolejnicę doszło do wykolejenia lokomotywy i jednego wagonu pociągu przewoźnika CTL Logistics sp. z o.o. Maszynista, który spowodował wypadek był w stanie nietrzeźwym i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pociągu.

Przeprowadzona przez inspektorów UTK po zdarzeniu kontrola wykazała liczne nieprawidłowości i zaniedbania w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w następujących obszarach:

  • zarządzania kwalifikacjami i stanem psychofizycznym pracowników,
  • zarządzania ryzykiem,
  • podziału obowiązków oraz monitorowania prawidłowości wykonywania powierzonych działań,
  • zarządzania dokumentacją.

Prezes UTK przypomina, że każdy pracodawca przed zatrudnieniem maszynisty, powinien sprawdzić status jego licencji za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM).

Oświadczenie w sprawie wydała także spółka CTL Logistic. 

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego informacji o wszczęciu postępowania o cofnięcie Spółce CTL Logistics certyfikatu bezpieczeństwa, którego powodem miałyby być liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w CTL Logistics Sp. z o.o. niniejszym oświadczamy:

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa jest dla nas  niezrozumiała i stanowi ogromne zaskoczenie.

W dniu 13 października otrzymaliśmy protokół kontroli, która prowadzona była w Spółce od 9 do 28 września 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako jednostce kontrolowanej przysługuje nam prawo do wniesienia zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu czyli do 27 października. Niestety, dzień po otrzymaniu wspomnianego protokołu otrzymaliśmy przedmiotową decyzję Prezesa UTK.

Zarząd CTL Logistics wspiera inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy programu „Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” realizując szereg działań ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom oraz uwzględniających wpływ czynnika ludzkiego. Jednak kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa jest procesem ciągłym a dla uzyskania trwałej zmiany zachowań konieczny jest czas. Dotychczasowe kontrole UTK, wskaźniki wypadkowości w tym zero wypadków w 2020 roku świadczą o tym jaką pracę już wykonaliśmy.

Dodaj komentarz