Aktualności Wywiady

Ignacy Góra: Kolej realną alternatywą transportu drogowego [WYWIAD]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra opowiedział o kolei jako realnej alternatywie dla transportu drogowego oraz podjął wiele innych tematów, które mogą realnie wzmocnić potencjał sektora- ekologia, bezpieczeństwo czy funkcjonowanie stacji kolejowych.

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Panie Prezesie, opublikowane zostało „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku..” Nie jest zaskoczeniem, że 2021 był lepszy od swojego poprzednika?

Rok 2020 był bezprecedensowy jeśli chodzi o wyniki przewozowe i nie da się go porównać z żadnym innym okresem na przestrzeni prowadzenia statystyk kolejowych. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 spowodowały znaczny odpływ pasażerów we wszystkich środkach transportu publicznego. Jednocześnie na przełomie 2021 r. ze wzmożonym zainteresowaniem obserwowaliśmy jak kolejne miesiące przynosiły coraz większa liczbę pasażerów kolei.

W najlepszym pod względem liczby pasażerów miesiącu w 2021 r. – październiku kolej wybrało prawie 27 mln pasażerów, co oznacza, że w trudnych warunkach epidemiologicznych dla średnio 870 tys. osób dziennie kolej okazała się być bezpieczną formą przemieszczania się do pracy czy szkoły. W całym 2021 r. z usług kolei skorzystało o 35,7 mln pasażerów więcej (tj. 17%) niż w 2020 r.

Wyniki te tym bardziej cieszą, że jak pokazują oficjalne dane Eurostatu nie we wszystkich krajach europejskich zestawienie to wypada tak pozytywnie jak u nas. W przypadku kolei niemieckich rok 2021 oznaczał spadek liczby pasażerów o 45 mln (-2,5%) nawet wobec kryzysowego 2020 r. Spadki w liczbie pasażerów w zestawieniu z 2020 r. odnotowała również kolej w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia), a także na Słowacji, w Irlandii, w Grecji i na Łotwie. Możemy tym samym powiedzieć, że nasza kolej odnalazła się w tych nowych, złożonych uwarunkowaniach covidowych, ma tym samym silne podstawy aby stać się wiodącym środkiem transportu publicznego.

Wzrosty widać tak w przewozach pasażerów jak i towarów. W pierwszym przypadku istotne jest, jak Pan to ujął, docieranie do nowych klientów. Trzeba jednak wiedzieć jak?

Dotarcie do nowych klientów kolei to zadanie nie tylko przewoźników i organizatorów publicznego transportu, ale zarządcy infrastruktury. W przypadku przewoźników i organizatorów można mówić o stworzeniu takiej oferty, która pozwoli na najlepsze dopasowanie do potrzeb klienta – mowa tu o rozwiązaniach wspólnego biletu, łączenia ofert z innymi przewoźnikami np. autobusowymi czy oferta car-sharingu czy transportu rowerowego tam gdzie transport zbiorowy odgrywa mniejszą rolę. Istotna jest możliwość planowania całej podróży w sposób minimalizujący czas jej trwania.

Pasażer będzie bardziej zainteresowany skorzystaniem z kolei, gdy transport zbiorowy będzie zapewniony także do mniejszych miejscowości (np. turystycznych), zapewniając dogodne przesiadki i akceptowalny czas oczekiwania na skomunikowanie. Kolej nie musi uruchamiać wszędzie połączeń, ale powinna tworzyć nowe podejście do przemieszczania, gdzie transport zbiorowy stworzy rozwiniętą sieć połączeń, także do małych ośrodków.

Dodaj komentarz