Wywiady

Przed nami kolejny rok intensywnej pracy

Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, opowiedział o udziale ŁKA w Pakiecie Podróżnika, tajemnicach sukcesu oraz przedstawił plany spółki na przyszłość.

Raport Kolejowy: ŁKA dołączyła do Pakietu Podróżnika jako pierwszy przewoźnik samorządowy. Czy będzie Pan zachęcał innych przewoźników lokalnych, aby również zaangażowali się w ten projekt?

Janusz Malinowski: Pakiet Podróżnika to dobry krok w kierunku wspólnego biletu i tak traktujemy ten projekt. Naszym oczekiwaniem jest jeden bilet, nie blankiet na całą podróż. Pełen sukces Pakietu zależy od tego, czy przystąpią do niego wszyscy przewoźnicy samorządowi. My w nim jesteśmy. Mam nadzieję, że w nasze ślady pójdą pozostali.

RK: Podczas konferencji prasowej dotyczącej przystąpienia ŁKA do Pakietu Podróżnika uznano Was za jednego z liderów przewozów samorządowych. Jak odebrał Pan te słowa?