Pasażer Raport z Polski Wywiady

Janusz Malinowski: Kierujemy się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii [WYWIAD]

Prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski, opowiedział o walce o pasażera w czasie pandemii, zaufaniu podróżnych oraz działaniach związanych z efektywnością energetyczną.

Panie Prezesie, nie miałem w planach poruszania tematu kolei w czasie pandemii, ale w przypadku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej warto. W maju i czerwcu osiągnęliście a nawet przekroczyliście poziom przewozów odnotowany przed pandemią. Jakiego wysiłku to wymagało?

Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii w zakresie rozwoju połączeń regionalnych. Ten wynik udało się osiągnąć dzięki rozbudowie oraz reaktywacji, pod koniec  2020 roku, połączeń na terenie województwa. Należy podkreślić, że powyższe decyzje podejmowaliśmy wraz z Organizatorem przewozów w czasie wyłączenia wielu gałęzi gospodarki spowodowanego pandemią, kiedy to raczej myślano o ograniczeniach, a nie rozwoju.