Pasażer Raport z Polski Wywiady

Janusz Malinowski: Kierujemy się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii [WYWIAD]

Prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski, opowiedział o walce o pasażera w czasie pandemii, zaufaniu podróżnych oraz działaniach związanych z efektywnością energetyczną.

Panie Prezesie, nie miałem w planach poruszania tematu kolei w czasie pandemii, ale w przypadku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej warto. W maju i czerwcu osiągnęliście a nawet przekroczyliście poziom przewozów odnotowany przed pandemią. Jakiego wysiłku to wymagało?

Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii w zakresie rozwoju połączeń regionalnych. Ten wynik udało się osiągnąć dzięki rozbudowie oraz reaktywacji, pod koniec  2020 roku, połączeń na terenie województwa. Należy podkreślić, że powyższe decyzje podejmowaliśmy wraz z Organizatorem przewozów w czasie wyłączenia wielu gałęzi gospodarki spowodowanego pandemią, kiedy to raczej myślano o ograniczeniach, a nie rozwoju.

Ponadto przez cały 2020 rok przekonywaliśmy podróżnych, ze korzystanie z transportu kolejowego jest bezpieczne. Wśród wielu powodów, wskazywanych przez podróżnych jako przyczynę ograniczenia przejazdów transportem zbiorowym był strach przed zarażeniem. Dlatego też, Spółka podjęła szereg działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia oraz dostarczyła pasażerom wielu informacji na temat bezpiecznego podróżowania koleją.

ŁKA była pomysłodawcą i koordynatorem projektu #CzekamyNaWas. Wspólna akcja połączyła regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych realizujących usługi na obszarze województw: mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. Celem kampanii była także odbudowa potoków podróżnych, przywrócenie zaufania do środka transportu zbiorowego jakim jest kolej i zachęcenie pasażerów do podróży pociągami. Potwierdzeniem słuszności podejmowanych działań są opinie wyrażone przez podróżnych w badaniu satysfakcji klienta przeprowadzonym w maju br., gdzie 94 % respondentów pozytywnie oceniło minimalizację przez ŁKA zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się COVID-19.