Pasażer Raport z Polski Wywiady

Janusz Malinowski: Kierujemy się kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii [WYWIAD]

Źródło: Badanie Satysfakcji Klienta maj 2021 rok

To też potwierdzenie, że ŁKA cieszy się zaufaniem pasażerów?

Regularnie od roku 2018 badamy Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) czyli wskaźnik lojalności klientów. Niezmiennie od kilku lat jest on na bardzo wysokim poziomie. W mojej ocenie to wiarygodne potwierdzenie zadowolenia podróżnych z usług przez nas świadczonych.

Źródło: Badanie Satysfakcji Klienta maj 2021 rok

Także prognozy frekwencyjne za cały 2021 rok są dobre – pytanie jednak na jakich fundamentach oparte są te założenia?

Stale rosnącej siatce połączeń, wnikliwej analizie i realizacji potrzeb podróżnych, wysokich standardach obsługi, badaniu opinii podróżnych i otoczenia konkurencyjnego. Tak więc fundamenty są solidne i można na nich planować wiarygodny rozwój. Podstawą do optymistycznego planowania potoków w roku bieżącym jest odsetek osób deklarujących wzrost częstotliwość podróży w przyszłości.

Źródło: Badanie Satysfakcji Klienta maj 2021 rok

Planujemy, że w roku 2021 liczba przewiezionych pasażerów przekroczy poziom roku 2019.

Należy pamiętać, że od kilku lat na torach Województwa Łódzkiego trwają remonty i modernizacje linii kolejowych. Ograniczenia w dostępie do infrastruktury powodują, że potencjał przewozowy obecnie nie może zostać w pełni wykorzystany.

W wielu aspektach ŁKA jest liderem na rynku. Potwierdzają to plany pozyskiwania zielonej energii elektrycznej. W tym wypadku cele są jasno nakreślone?