Wywiady

Kolej świadczy usługi na wysokim poziomie

Dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego o kontroli stanu technicznego pojazdów kolejowych jak również o kampanii „Kolejowe ABC”.

Ignacy Góra: Kontrole są planowe i doraźne, nieplanowe. W 2018 roku takich kontroli planowych, dedykowanych pod przewoźników pasażerskich wykonaliśmy prawie 400. Jeśli chodzi o kontrole doraźne, które wykonujemy w okresie świąteczno-noworocznym i w okresie ferii zimowych, to zaplanowaliśmy ich 80. Wyprzedzająco nie informujemy o nich przewoźników.

RK: Na czym one polegają?

IG: Głównie na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, od czego zależy bezpieczeństwo transportu kolejowego. Ale także na sprawdzeniu jakości i możliwości komfortowego podróżowania przez klientów korzystających z usług kolei. Jeżeli chodzi o stan techniczny pojazdu, to tutaj przede wszystkim skupiamy się na podwoziu, sprawdzamy czy nie ma jakichś pęknięć czy złamań. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką usterką, to oczywiście taki pojazd nie dopuścilibyśmy do eksploatacji. Jeżeli chodzi o nadwozie, to sprawdzamy przede wszystkim temperaturę, czystość składu, wyposażenie łazienek i wc.

RK: Czy osoby udające się na zimowy odpoczynek koleją mogą czuć się bezpiecznie?

IG: Tak. UTK prowadzi statystyki wypadkowości i od 2016 roku obserwujemy bardzo pozytywny trend. Polega on na tym, że wskaźnik wypadkowości jest na coraz niższym poziomie. Świadczy to o tym, że z punktu widzenia bezpieczeństwa kolej świadczy usługi na wysokim poziomie.

RK: Jak wielu młodych ludzi skorzystało już z Kampanii “Kolejowe ABC”. Czy można mówić, że coraz więcej dzieci zdobyło dzięki niej wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei i odpowiedzialnego korzystania z transportu kolejowego?

IG: Kampania „Kolejowe ABC” to kampania, która adresowana jest do najmłodszych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W sposób zabawowy staramy się edukować je z bezpiecznego zachowania się w obszarach kolejowych w pobliżu torów, na stacjach, przystankach, ale również w pociągach i na przejazdach kolejowych. Od kwietnia 2018 roku w ten sposób wyedukowaliśmy już ponad 3 tys. dzieci. W 2019 roku to będzie kolejne 3 tysiące. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że jeździmy do gmin i miejscowości, na terenie których doszło do wypadków na przejazdach kolejowych., a takich w Polsce jest ponad 500.

RK: Czy UTK ma pomysł jak zmobilizować młodych ludzi do podjęcia pracy na rynku kolejowym oraz rekrutowania się do szkół i uczelni o specjalizacji kolejowej? Według Państwa badań w ciągu kilku lat 4,5 tys. maszynistów przejdzie na emeryturę…

IG: Mamy oczywiście taki pomysł. Przypomnę tutaj, że prezes UTK jako pierwszy zwracał uwagę na lukę pokoleniową. Ona nie dotyczy tylko i wyłącznie maszynistów, ale wszystkich stanowisk, które są związane z bezpieczeństwem ruchu, mam tu na uwadze rewidentów, kierowników, dyżurnych ruchu. Rok 2019 ogłosiliśmy Rokiem Maszynisty i wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Związkiem Maszynistów uzgadniamy programy nauczania. Chcielibyśmy, żeby absolwenci szkół technicznych podczas nauki uzyskiwali licencję maszynisty. To wyraźnie skończyłoby proces szkolenia maszynisty.

Dodaj komentarz