Wywiady

W 2019 roku intensyfikujemy działania

Krzysztof Magierowski, prezes zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o., o działaniach w najbliższych miesiącach.

Radosław Karwicki: Panie Prezesie, miniony rok był dla Was bardzo pracowity nie tylko w branży kolejowej ale również pod względem elektromobilności. Jakie macie plany na 2019 r.

Krzysztof Magierowski: W 2019 r. intensyfikujemy nasze działania na rynku kolejowym i pozakolejowym. Jesteśmy przygotowani do dalszych prac związanych z instalacją urządzeń CSDIP na dworcach i mniejszych stacjach. Ponadto wdrażamy systemy łączności i monitoringu na modernizowanych szlakach kolejowych. W każdym z tych zakresów przygotowaliśmy nowe produkty zgodne z wymaganiami polskich kolei.

RK: A co się dzieje w temacie elektromobilności? Czy poprzestajecie na instalacjach na dworcach?

KM: Absolutnie nie, wychodzimy też poza kolej. Poza stacjami PKP nasze ładowarki stoją już u klientów korporacyjnych np. TVP SA, Enea Operator i pojawiają się w miastach. Liczymy że w tym roku zainstalujemy kilkaset nowych punktów ładowania w tym przy pomocy partnerów takich jak Enea Serwis.

RK: W zeszłym roku wystawialiście się na targach w Berlinie, czy wiążą się z tym plany eksportowe?

KM: Zgadza się, to już była nasza czwarta impreza targowa poza granicami kraju. Nasza uwaga skupia się obecnie na Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie już mamy pewne doświadczenia i rozeznanie rynkowe. Nadszedł więc czas na dywersyfikację rynku.

Dodaj komentarz