Inwestycje Wywiady

Ireneusz Merchel: Proces Inwestycyjny jest kontynuowany

 

Rozmowa z Ireneuszem Merchel, Prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o inwestycjach w czasie pandemii, realizacji KPK i działaniach prospołecznych.

Panie Prezesie, od blisko 3 miesięcy kolejowy świat stanął na głowie. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie spółek kolejowych. Jak Pan ocenia – czy znacząco wpłynęła na realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje?

Wykonawcy nie przerwali robót i realizują inwestycje dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nie było istotnych zmian pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Przekazano wykonawcom wytyczne o prowadzeniu prac z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. Zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym. W obecnej sytuacji takie działania są kluczowe dla całej gospodarki i uwzględniają wspólny interes wykonawców i zamawiającego. Dla wszystkich stron ważne jest podtrzymanie korzystnej sytuacji gospodarczej i realizacja inwestycji.