Inwestycje Wywiady

Ireneusz Merchel: Proces Inwestycyjny jest kontynuowany

 

Rozmowa z Ireneuszem Merchel, Prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o inwestycjach w czasie pandemii, realizacji KPK i działaniach prospołecznych.

Panie Prezesie, od blisko 3 miesięcy kolejowy świat stanął na głowie. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie spółek kolejowych. Jak Pan ocenia – czy znacząco wpłynęła na realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje?

Wykonawcy nie przerwali robót i realizują inwestycje dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nie było istotnych zmian pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Przekazano wykonawcom wytyczne o prowadzeniu prac z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. Zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym. W obecnej sytuacji takie działania są kluczowe dla całej gospodarki i uwzględniają wspólny interes wykonawców i zamawiającego. Dla wszystkich stron ważne jest podtrzymanie korzystnej sytuacji gospodarczej i realizacja inwestycji.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja na wszystkich projektach. Wykonawcy działają m.in. na trasach Warszawa – Lublin, Warszawa – Poznań, Poznań – Szczecin, Kraków Główny – Kraków Rudzice, Opole – Kędzierzyn-Koźle, Wrocław Muchobór, czy na liniach prowadzących do trójmiejskich portów. Zapewniona jest ciągłość ogłaszania i prowadzenia postępowań przetargowych oraz podpisywanie umów, co powala wykonawcom na pozyskiwanie kolejnych zleceń. Prowadzone są prace utrzymaniowe oraz diagnostyka torów i urządzeń, przy przestrzeganiu zasad sanitarnych.

 

A jak wygląda kwestia przyszłych inwestycji. Jaki jest plan inwestycyjny PLK na 2020r.? Czy uległ on zmianie w związku z pandemią?

Proces inwestycyjny jest kontynuowany i nie uległ zmianom. Planujemy w tym roku zrealizować inwestycje o rekordowej wartości około kilkunastu mld zł. To modernizacja blisko 1000 km torów, około 200 peronów i ponad 400 przejazdów kolejowo – drogowych oraz wymiana około 950 rozjazdów. Plany przetargowe PLK są aktualne – Spółka udostępniła plan przetargów, które ogłoszone zostaną do końca bieżącego roku. W tej chwili sytuacja jest stabilna i uważam, że prace zostaną wykonane zgodnie z terminami zapisanymi w umowach.

 

Proszę zatem przybliżyć stan inwestycji w liczbach. Na jakim etapie jest na przykład realizacja Krajowego Programu Kolejowego?

Nie zwalniamy tempa i kontynuujemy realizację Krajowego Programu Kolejowego. Obecnie na budowach realizujemy roboty o łącznej wartości ponad 46 mld zł. Zakończonych inwestycji mamy za ponad 13 mld zł. Możemy więc powiedzieć, że trzy czwarte KPK jest na zaawansowanym etapie realizacji. Na etapie postępowań przetargowych są inwestycje za 9 mld zł. To m.in. duże inwestycje takie jak modernizacja kolejnego odcinka Rail Baltica- trasy Czyżew – Białystok, czy przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, na które w najbliższym czasie podpiszemy umowy. Do końca roku zamierzamy podpisać umowy w sumie na kwotę około 11 mld zł.

 

Nie da się jednak ukryć, że podczas pandemii staraliście się reagować na bieżąco i z korzyścią dla wykonawców – między innymi wprowadzając szereg udogodnień dla nich?

Spółka była i jest w stałym kontakcie z wykonawcami i organizacjami branżowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Wspólnie poszukiwane są rozwiązania usprawniające i ułatwiające współpracę. W zależności od przebiegu wydarzeń i decyzji wydawanych przez rząd, PLK podejmowały kolejne kroki. W okresie obostrzeń spowodowanych koronawirusem, priorytetem stała się konieczność utrzymania potencjału realizacyjnego i zapewnienie płynności finansowej wykonawcom i podwykonawcom. PLK wypracowały zasady szybkich rozliczeń i płatności w utrudnionych warunkach. Najważniejsze działania to wdrożone zalecenia i instrukcje postępowania uelastyczniające współpracę pomiędzy wszystkimi stronami kontraktu, w tym przyśpieszenie płatności i rozliczeń oraz zatwierdzania i obiegu dokumentów.

 

O współpracy z PLK w czasie pandemii dobrze wyrażają się sami wykonawcy. Pozytywnym echem odbiła się również deklaracja dla głównych wykonawców o możliwości uregulowania przez PLK należności bezpośrednio samym podwykonawcom i nie naliczanie kar umownych?

W okresie pandemii koronawirusa wprowadziliśmy szereg dodatkowych udogodnień dla wykonawców, w tym związanych z uregulowaniem płatności. W zdecydowanej większości płacimy w ciągu kilku, kilkunastu dni od wystawienia faktury, jeśli wykonawca złoży odpowiedni wniosek, mimo że standardowy termin wynosi 30 dni. Głównym wykonawcom zadeklarowaliśmy, że jeżeli mają problemy z uregulowaniem płatności dla podwykonawców, to będziemy płacili bezpośrednio samym podwykonawcom i nie będziemy naliczali kar, które mamy zapisane w umowach. Podobnie jest z zakupami materiałów.

 

Panie Prezesie, jakie jeszcze podjęliście działania, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z obostrzeń?

Aby poprawić bezpieczeństwo, a tym samym nie wstrzymać realizacji inwestycji uruchomiliśmy między innymi możliwość tak zwanych częściowo zdalnych odbiorów. Polegają one na tym, że dokumenty przesyłane są w formie elektronicznej i sprawdzane. Dopiero po tym na placu budowy kontrolowane są pewne elementy segmentowo. Oznacza to, że nie zbierają się już komisje liczące nawet do kilkunastu osób, tylko 2-3 pracowników sprawdza poszczególne elementy realizowanych inwestycji. Przykładowo systemy sterowania ruchem kolejowym dotychczas były odbierane u producentów. Wprowadziliśmy zasadę odbiorów tych systemów w sposób zdalny, bezpośrednio w miejscach, czy w pobliżu miejsc gdzie będą zabudowywane. Dzięki temu pracownicy nie muszą wyjeżdżać, mamy oszczędności czasu a pracownicy są bardziej dyspozycyjni.

 

Kolej aktywnie włączyła się w walkę z pandemią COVID-19. Także PKP Polskie Linie Kolejowe wsparły tych, którzy podjęli walkę na pierwszej i często jedynej linii walki z koronawirusem? Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przekazała między innymi 4 mln zł dla służby zdrowia na walki z COVID-19?

Jako Grupa Kapitałowa Polskich Linii Kolejowych tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółki DOLKOM Wrocław; PNUIK Kraków, ZRK – DOM Poznań; PPM-T Gdańsk, przeznaczyliśmy 4 mln zł na wsparcie jednostek i instytucji służby zdrowia. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali. Otrzymały je – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Ponadto, udostępniliśmy 87 samochodów, na potrzeby służby zdrowia. Wspierały one bieżącą działalność służb medycznych. Pojazdy służyły m.in. do przewozu osób i sprzętu medycznego oraz środków zabezpieczenia sanitarnego. Przekazane m.in. busy były wsparciem dla realizacji pilnych potrzeby szpitali.

 

Takie prospołeczne działania jakie podjęła Grupa Kapitałowa potwierdzają, że kolejarz to nie zawód, ale służba?

Kolejarze wiedzą co znaczy służba, a tym bardziej służba dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wspieramy ten wysiłek, stąd podjedliśmy decyzję o wsparciu służb medycznych, które walczą z pandemią koronawirusa. Pamiętajmy, że również w trakcie wprowadzenia obostrzeń, gdzie ruch pociągów był znacznie mniejszy, kolejarze pozostali na służbie.
Nad sprawnym i bezpiecznym ruchem pociągów czuwali m.in. dyspozytorzy, dyżurni, dróżnicy a także służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Także Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z Policją i Strażą Graniczną prowadzili stałe patrole oraz działania związane z pomiarem temperatury osób na niektórych przejściach granicznych.

Rozmawiał RK

Reklama