Inwestycje Raport z Polski

Modernizacja oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach nabiera rozpędu

Modernizacja oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach nabiera rozpędu. Zadanie o wartości 135 mln zł realizowane jest przez konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A.

W trzecim etapie modernizacji zaplanowano budowę trzech hal produkcyjnych w ramach jednego kompleksu. Będą w nich wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, umożliwią one także naprawy lokomotyw i wagonów. Obecnie trwają już prace wykończeniowe w halach, po których możliwy będzie montaż specjalistycznych maszyn.

W ramach inwestycji powstaną także dodatkowe budynki warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczne, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne oraz oleje i smary.

Przebudowana i rozbudowana zostanie również zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

Oddział w Idzikowicach ma za sobą już dwa etapy rozbudowy, zakończone odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Wówczas zakład powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych. Pozwoliło to m.in. usprawnić proces naprawy wagonów i zwiększyć efektywność.

Silna branża kolejowa jest bardzo ważnym elementem naszej stale rozwijającej się gospodarki. Konsekwentny rozwój PKP Intercity i jej spółki zależnej PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli przyszłościowo, realizując inwestycje służące dalszemu umacnianiu swojej pozycji rynkowej, zapewniając coraz więcej stabilnych miejsc pracy -mówi Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę i zakres prac wykonywanych dla PKP Intercity. Umożliwi wykonywanie i zapewnienie przewoźnikowi 100% napraw okresowych na 3., 4. i 5. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% napraw zestawów kołowych oraz 60% napraw lokomotyw elektrycznych.

Efektem będzie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych, szczególnie w przypadku naprawy zestawów kołowych. Pozwoli to na szybkie, elastyczne, a także efektywne kosztowo reakcje na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę pasażerów. Zakończenie procesu modernizacji zakładu spowoduje także redukcję kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie.

Poprzez rozwój swoich kompetencji, a co za tym idzie stałe zwiększanie możliwości napraw i prac technicznych realizowanych we własnym zakresie, spółka PKP Intercity Remtrak  istotnie przyczynia się do długofalowego rozwoju naszej spółki i całej Grupy Kapitałowej PKP Intercity – przekonuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Chcąc podnosić stale poziom świadczonych przez nas usług, inwestujemy równolegle zarówno w nowoczesny tabor, jak również w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów. Rozwój możliwości i kompetencji PKP Intercity Remtrak zapewni nam bezpieczeństwo w tym zakresie – zapowiada Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

 

Dodaj komentarz