Wywiady

Ireneusz Merchel, PKP PLK: Realizowane inwestycje dają efekt wzmocnienia sieci kolejowej [WYWIAD]

O kończącej się perspektywie unijnej i nowych wyzwaniach na polskiej kolei Raport Kolejowy, rozmawiał z Ireneuszem Merchel, prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Panie Prezesie, został Pan powołany na koleją kadencję jako prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Jakie plany ma Spółka na kolejne lata, jeśli chodzi o polską kolej?

Obecnie najważniejsza jest realizacja Krajowego Programu Kolejowego o wartości 76 mld – czyli jak najszybciej zakończyć przetargi, podpisać nowe umowy, efektywnie wykorzystać środki unijne i realizować to, co PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. założyły zgodnie z harmonogramem. Przy tym nie zapominamy o naszym podstawowym działaniu jakim jest sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych.

Patrzymy perspektywicznie.  Prace nad przygotowaniem projektów nowej perspektywy 2021-2027 trwają od kilku lat i obejmują opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych. Ich realizację rozpoczęliśmy jeszcze zanim pojawiły się pierwsze doniesienia o wielkości budżetu unijnego i krajowego w nowym okresie programowania. Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na roboty o szacunkowej kwocie kilkudziesięciu miliardów złotych.

Jakie inwestycje będą realizowane w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027?

Podstawowym założeniem jest dostosowanie infrastruktury do wymagań sieci bazowej towarowej TEN-T, tj. m.in. kursowania pociągów towarowych o długości min. 740 m przy zachowaniu nacisków 221 kN/oś, pełna elektryfikacja poszczególnych linii kolejowych wchodzących w skład korytarzy sieci bazowej TEN-T, dostosowanie infrastruktury do kursowania pociągów towarowych z prędkością 100 km/h, a także wdrożenie systemu ERTMS/ETCS. W ramach nowej pespektywy UE planowane są również projekty mające na celu poprawę przepustowości w aglomeracjach miejskich poprzez rozbudowę wlotów do aglomeracji do 4 torów, co pozwoli na separację ruchu podmiejskiego, dalekobieżnego i towarowego. Planowane są także m.in. inwestycje, których celem jest połączenie głównych ośrodków miejskich i aglomeracyjnych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których możliwe będzie dalsze podwyższanie dopuszczalnej prędkości maksymalnej, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdów pomiędzy poszczególnymi miastami. Realizowane będą także inwestycje na potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dotyczy to linii kolejowych, zarządzanych przez PLK, które będą częścią tzw. „szprych CPK”.