Wywiady

P. Pączek: Hyperloop jest wielką szansą dla kolei

O Hyper Poland, akcji crowdfundingowej i przyszłości projektu, rozmawiamy z Przemysławem Pączkiem, prezesem Hyperloop Poland.

Panie Prezesie, zacznijmy od przypomnienia – czym jest projekt Hyper Poland i jakie są cele spółki?

Hyper Poland to polska spółka, która jako jedyna na świecie rozwija koncepcję hyperloop w oparciu o 3-stopniowe podejście. Pierwszym etapem, nad którym obecnie trwają prace, jest technologia kolei magnetycznej magrail – możliwa do zastosowania w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej. Nasz zespół składa się z ekspertów z doświadczeniem zebranym m.in. w takich firmach jak Airbus, Bombardier czy operator kolei Shinkansen. Byliśmy podwójnym finalistą konkursu SpaceX Hyperloop Pod Competition w Kalifornii. W 2017 roku zbudowaliśmy pierwszy prototyp, a w październiku ubiegłego roku zademonstrowaliśmy tor i kapsułę w skali 1:5. Na przełomie lat 2020 i 2021 planujemy dostarczenie pełnowymiarowego prototypu systemu magrail.

W kwietniu zakończyliśmy drugą rundę crowdfundingu udziałowego na brytyjskiej platformie Seedrs. Pierwotnie zakładany cel osiągnęliśmy zaledwie w 10 dni. Zebrane środki posłużą do przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych. W drugiej połowie tego roku rozpocznie się budowa pełnowymiarowego 500-metrowego toru systemu magrail. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić pierwsze testy, a na przełomie lat 2022/23 – uruchomić pierwsze projekty pilotażowe. Chcielibyśmy, aby do końca tej dekady system magrail (jako opatentowana i certyfikowana technologia) działał na paru odcinkach o długości kilkuset kilometrów.

Gdy zagłębi się w szczegóły to największym zaskoczeniem dla laików, którzy opierają swoją wiedzę o filmy sci-fi, jest to, że zakładacie wykorzystanie tradycyjnych torów?

Magrail jest systemem kolei magnetycznej, który wykorzystuje istniejące korytarze transportowe kolei konwencjonalnych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu lewitacji magnetycznej, silnika liniowego, specjalnego mechanizmu wychylnego oraz stosunkowo niskiej wysokości i małej masy. Zarówno pociągi konwencjonalne, jak i pojazdy lewitujące magnetycznie mogą używać tego samego toru kolejowego wymiennie. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwala zaoszczędzić koszty i czas w porównaniu z ewentualną budowę nowej. Dodatkowo nie jest potrzebny długotrwały proces planistyczny ani wykup gruntów.

System magrail może być w pełni zintegrowany z istniejącą infrastrukturą kolejową bez konieczności wprowadzania zmian w istniejącym taborze kolejowym.

Co jeszcze może zaskoczyć w Waszym projekcie?

Przede wszystkim jest wielką szansą dla transportu kolejowego, który od lat domaga się zmian. Potęguje to globalny kryzys klimatyczny. Spowodował on, iż ludzkość poszukuje nowych metod transportu, który będzie nie tylko komfortowy i szybki, ale również ekologiczny. Duże nadzieje w tym zakresie pokłada się właśnie w kolei. Jednak aby była ona konkurencyjna (i odciągnęła ludzi od innych sposobów przemieszczania), musi się diametralnie zmienić. My chcemy brać udział w tej przemianie dostarczając konkretne rozwiązania na bazie rozwijanej przez nas technologii.

Ponadto swoją technologią rozwiązujemy jedno z największych wyzwań branży kolejowej. Jest nim budowa nowych tras, co jest czasochłonne i ogromnie kosztowne. Wychodzimy z założenia, że optymalnym rozwiązaniem jest modernizacja istniejących linii kolejowych do takiego stanu, w którym będą mogły poruszać się zarówno pociągi magnetyczne (magrail) osiągające prędkość 300-415 km/h oraz pociągi konwencjonalne – na przemian.

Dodam także, że wielu operatorów kolejowych (z Europy jak i Azji) upatruje w naszej technologii wielką szansę dla przyszłości transportu kolejowego. To tylko utwierdza nas w przekonaniu, iż idziemy w dobrym kierunku.

Na pewno zaskoczeniem dla polskich mediów, aczkolwiek nie dla osób, które kibicują Waszemu projektowi był sukces akcji crowdfundingowej. Co stoi za takim sukcesem?

Po naszej pierwszej kampanii zbudowaliśmy demonstrator, który pokazaliśmy publicznie w październiku 2019 roku. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 gości z 10 krajów. Gościem specjalnym wydarzenia był dr Mark Loughran, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft, firmy która jest jednym z naszych głównych partnerów. Dzięki uzyskanym podczas testów wynikom możliwe będzie efektywniejsze zaprojektowanie poszczególnych podsystemów pełnowymiarowego prototypu.

Dodatkowo (jeszcze podczas trwania pierwszej kampanii) pozyskaliśmy grant od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 16,5 mln złotych.

Dobry rezultat drugiej rundy crowdfundingu udziałowego, którą przeprowadziliśmy na platformie Seedrs między lutym a kwietniem, to m.in. efekt ponownego wsparcia udzielonego przez naszych inwestorów z pierwszej rundy, dotarcia do kolejnych grup inwestorów z ponad 35 krajów oraz postępów jakich dokonaliśmy od ubiegłorocznej kampanii. Na pewno pomogło też to, iż poprzednia odsłona także zakończyła się sporym sukcesem. W zeszłym roku zebraliśmy 334 tys. euro. – z tego 200 tys. euro w przeciągu pierwszych 7 dni kampanii. Pierwsi inwestorzy zobaczyli, że zbudowaliśmy za nie działający prototyp w skali 1:5, co istotnie zmniejszyło poziom ryzyka w obecnej rundzie. Osiągnięcie celu podstawowego (452 tys. euro) podczas drugiej kampanii zajęło nam jedynie 10 dni. Przeważająca liczba inwestorów indywidualnych pochodzi z Polski oraz Wielkiej Brytanii.

Już w drugiej połowie 2020 roku rozpocznie się budowa pełnowymiarowego toru testowego systemu magrail. 

Nasze wysiłki były wielokrotnie doceniane przez liderów branży. Brytyjski serwis Railway Technology wskazał Hyper Poland jako firmę, która zmieni kolej w 2020 roku. Lufthansa Innovation Hub wybrał Hyper Poland jako jeden ze 150 najważniejszych start-upów związanych z transportem w 2019 roku – obok takich projektów jak BlaBlaCar czy Baidu.

Staliście się także częścią większej organizacji. Ciekawi mnie cel powstania Wspólnego Komitetu Technicznego (JTC 20) w Brukseli?

W 2018 roku razem z wiodącymi firmami, które zajmują się rozwojem technologii hyperloop w Europie, firma Hyper Poland utworzyła międzynarodowe konsorcjum. To partnerstwo, którego celem jest zdefiniowanie, ustanowienie oraz standaryzacja metod i ram regulujących transport próżniowy. W lutym br. został powołany w Brukseli wspólny Komitet Techniczny. Celem JTC 20 jest przygotowanie wspólnej metodologii prac nad technologią hyperloop i jej spójnej struktury. Zagwarantuje to pełną zgodność działań we wszystkich krajach i najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Europie. JTC 20 będzie funkcjonował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).

Kiedy możemy spodziewać się, że projekt trafi do sprzedaży?

Planujemy, że w przeciągu 10 lat system magrail będzie działać komercyjnie na kilku odcinkach o długości kilkuset kilometrów. Jednak zanim do tego dojdzie, przed nami sporo pracy. Przede wszystkim budowa toru testowego o długości ok. 500 metrów, co rozpocznie się w drugiej połowie tego roku. Przełom lat 2022/2023 to czas na przeprowadzenie pierwszych pilotaży. Ponadto, aby nasza technologia została dopuszczona do ruchu, musi być poddana wymaganym procesom certyfikacji. Zakładamy, iż w pierwszej kolejności technologia magrail będzie wykorzystana w transporcie towarowym.