Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK poprawią podróże koleją z Kartuz do Trójmiasta

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na wykonanie prac na linii kolejowej nr 229 łączącej Glincz z Kartuzami. Dodatkowy tor w Dzierżążnie pozwoli na sprawne mijanie się pociągów. Prace inwestycyjne za prawie 180 mln zł zakończyć się mają do marca 2024 r.

Fot. Damian Strzemkowski / PKP PLK

PKP PLK zmieniają stację Kartuzy oraz przystanek w Dzierżążnie. W Kartuzach wykonawca zbuduje nowy peron jednokrawędziowy, obecny zostanie zaś wydłużony. W Dzierżążnie peron jednokrawędziowy zostanie zastąpiony szerszym peronem dwukrawędziowym. Dzięki pochylniom zapewnione zostaną wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Wykonawca postawi wiaty, energooszczędne oświetlenie LED, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne. Osoby niewidome i niedowidzące skorzystają ze ścieżek naprowadzających, a rowerzyści z nowych stojaków.

W Dzierżążnie powstaną również nowe miejsca parkingowe dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe elementy systemu sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną i bezpieczną jazdę pociągów.

– Krajowy Program Kolejowy to nie tylko duże inwestycje w aglomeracjach, ale także realizacja zadań zwiększających dostęp mieszkańców do kolei w mniejszych miejscowościach. Prace na linii z Kartuz do Trójmiasta zapewnią wygodną codzienną komunikację koleją, która staje się coraz bardziej komfortowa, przewidywalna i bezpieczna – powiedział minister Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także wojewoda pomorski.

– Kompleksowa modernizacja tej linii, łącznie z dworcem i przystankami to kolejna inwestycja zwiększająca dostępność komunikacyjną, szczególnie dla mieszkańców Kartuz. To także bardzo ważny projekt w skali całego regionu. Wierzę, że efekty tych prac zachęcą podróżnych do korzystania z kolei, która staje się coraz bardziej atrakcyjna i konkurencyjna wobec innych środków transportu – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

 

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane ze środków budżetowych przy wsparciu funduszy unijnych, zwiększają atrakcyjność kolei na trasach międzynarodowych, krajowych, ale także regionalnych.

– Efektem prac między Kartuzami a Glinczem będą wygodniejsze i sprawniejsze podróże do Trójmiasta koleją, która jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Co istotne, to część większego projektu modernizującego ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto, którego realizacja nie tylko poprawi dostęp mieszkańców do pociągów, ale umożliwi też portowi morskiemu w Gdyni odprawę większej ilości towarów przewiezionych koleją – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czytaj dalej >