Wywiady

Grzegorz Mocarski: PKM udowadnia, że transport kolejowy jest najlepszym rozwiązaniem [WYWIAD]

Z prezesem zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej SA Grzegorzem Mocarskim rozmawiamy o planach związanych z nowym projektem PKM Południe, wpływie nowych linii kolejowych na całe województwo pomorskie oraz współpracy z uczelniami.

Panie Prezesie, zacznijmy nietypowo bo od konkursu. O tym jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak najbardziej przyjazna środowisku i mieszkańcom decydować będą studenci uczelni wchodzących w skład FarU przy współpracy z samorządową spółką PKM SA? Skąd pomysł na tak nietypowe działanie?

Projekt PKM Południe wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby zastosowane w nim rozwiązania były w pełni skorelowane z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, co z kolei pozwoli na optymalizację poszczególnych obszarów naszych działań. Dlatego będąc na bardzo wstępnym etapie przygotowywania tego projektu, jakim jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, zaprosiliśmy do współpracy pomorskie uczelnie, których kadra swoim świeżym spojrzeniem i kreatywnością stworzyć nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim praktyczne i ekologiczne rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, na miarę XXI wieku.

Poza tym PKM SA może przy tej okazji również dzielić się swoim doświadczeniem ze studentami. To przecież oni za kilka czy kilkanaście lat będą pracowali nad nowymi projektami, których beneficjentami będą mieszkańcy Pomorza. Wreszcie wziąwszy pod uwagę, że tereny objęte tym projektem to jedne z najdynamiczniej rozwijających się obecnie rejonów metropolii i regionu, wizje ich zagospodarowania mogą okazać się niezwykle cenną inspiracją dla przyszłych projektantów PKM Południe. To również kolejny przykład współpracy nauki z biznesem, do której na Pomorzu przykładamy szczególną uwagę.

Przechodząc do konkretów, PKM złożyła wniosek do konkursu CEF dotyczący projektu PKM Południe. Na jakie konkretnie zadanie chcielibyście uzyskać dofinansowanie?

Nasz wniosek obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka 1 i 2 PKM Południe, na którą składać się będą: dokumentacja środowiskowa wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja geotechniczna, koncepcja projektowa oraz studium wykonalności. Jeżeli uda się nam uzyskać dodatkowe środki unijne z programu CEF na tę dokumentację już teraz, to – oczywiście w przypadku zdobycia w przyszłości także dofinansowania na realizację projektu – już w 2025 roku możliwe byłoby ogłoszenie przetargu na budowę nowej linii.

Dzięki temu pojawiłaby się realna szansa, aby pierwszy etap PKM Południe (czyli aglomeracyjny odcinek Gdańsk Śródmieście – Węzeł Kowale) mógł powstać około 2030 roku.

Zakończyła się pierwsza faza prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowym projektu. Czy możemy poznać szczegóły nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu?

Projekt PKM Południe zakłada budowę całkowicie nowej, zeletryfikowanej i dwutorowej linii kolejowej od istniejącego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal i jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (czyli popularną PKM-ką), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią PKP PLK nr 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Jeżeli przygotowywana obecnie dokumentacja STEŚ wykaże zasadność tej inwestycji, a samorządom uda się zdobyć dofinansowanie, to jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal.

Dodaj komentarz