Aktualności Tabor

Rozwiązania Novol dla kolejnictwa – System farb INDUSTRIAL COATING

Sieć kolejowa w Polsce ze względu na położenie geograficzne, spełnia ważną rolę w tranzytowych przewozach osób i towarów w Europie. Na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego, jak również odnowy parku taborowego.

Proces modernizacji kolei będzie kontynuowany przy zwiększonym poziomie wsparcia ze strony Unii Europejskiej tak, aby do roku 2023 zakończyć modernizację m.in. najważniejszych fragmentów podstawowych szlaków transportowych i stworzyć spójną sieć transportową o wysokich parametrach technicznych. Korzystne uwarunkowania topograficzne terytorium naszego kraju sprzyjają ruchowi tranzytowemu oraz rozwojowi przedsiębiorstw działających w obszarze transportu.
Jednym z dostawców rozwiązań lakierniczych dla transportu kolejowego jest firma NOVOL. Specjalistyczna linia INDUSTRIAL Coating Systems firmy NOVOL posiada rozwiązania spełniające każdą potrzebę z zakresu wyrobów lakierowych dla taboru kolejowego pasażerskiego i towarowego.
Systemy farb dla kolejnictwa charakteryzują się specjalnymi właściwościami fizykochemicznymi pozwalającymi powłokom lakierniczym na pracę w ekstremalnych warunkach klimatycznych oraz przy dużych obciążeniach mechanicznych. Powłoki lakiernicze marki NOVOL nie tylko chronią powierzchnię wagonów ale również są przyjazne dla środowiska. Potwierdzeniem jakości wyrobów INDUSTRIAL są liczne certyfikaty dla rynku kolejowego wystawione przez instytuty w Polsce, Rosji i w Niemczech. Nasze certyfikowane systemy zarządzania jakością i wpływem na środowisko są zgodne z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, a systemy powłok antykorozyjnych spełniają wymogi międzynarodowej normy ISO 12944.

MD