Wydarzenia

Grupa PKP: interesy polskich przedsiębiorców w UE

22 maja 2019 roku odbyła się dyskusja zorganizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu pt. „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”.
Grupę PKP reprezentował Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. 

Podczas debaty przedstawiciel PKP S.A., jako spółki będącej pozytywnym przykładem polskiego lobbingu w Brukseli, poparł ideę włączenia i zwiększenia zaangażowania nowych, polskich podmiotów gospodarczych w działania lobbingowe w instytucjach Unii Europejskiej.

PKP S.A. oferuje wsparcie dla inicjatywy „Business and Science Poland”, pod względem podzielenia się wiedzą i własnymi doświadczeniami. W lipcu br. Przedstawicielstwo PKP S.A. będzie obchodziło 17-lecie swojej działalności w Brukseli. Biuro rozpoczęło pracę 1 lipca 2002 r. PKP S.A. została pierwszą polską firmą mającą w Brukseli biuro reprezentujące jej interesy wobec instytucji unijnych.

Do głównych zadań realizowanych przez przedstawicielstwo należy między innymi reprezentowanie spółek Grupy PKP wobec instytucji UE: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady UE (poprzez współpracę ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE), agend i agencji unijnych, NATO oraz monitorowanie procesów legislacyjnych i decyzyjnych na poziomie unijnym. Ważnym elementem jest również opiniowanie i analizowanie projektów legislacyjnych, przedkładanie propozycji uwzględniających interes PKP w trakcie procesu legislacyjnego, wywieranie wpływu na decyzje KE (DG MOVE, DG REGIO, DG ENV) z zakresu współfinansowania projektów kolejowych, współpraca z Jaspers i EIB, współpraca z administracją kolejową w zakresie inwestycji i legislacji, jak i koordynowanie tematów unijnych w spółkach Grupy PKP i wypracowywanie jednolitego stanowiska. Warto również wymienić przedkładanie stanowiska Grupy PKP na forum organizacji transportowych i instytucji UE, udział w pracach eksperckich NATO w zakresie wykorzystania transportu kolejowego i polskich centrów logistycznych w transporcie wyposażenia wojskowego i żołnierzy na potrzeby NATO oraz aktywna współpraca z administracją krajową (na poziomie brukselskim i krajowym) i wsparcie Grupy PKP w zakresie implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego.

MD