Wywiady

Będziemy pracować nad rozwojem nowych projektów

Raport Kolejowy rozmawiał z Prezesem Zarządu APS Energia S.A. na temat nowej strategii zarządu, nowych produktów i dywersyfikacji przychodów spółki.

Zacznijmy od liczb. Dla APS Energia poprzedni rok był rekordowy (123,9 mln przychodu ze sprzedaży). Jak oceniacie pierwsze miesiące 2019 roku?

Pod względem dynamiki zamówień 2019 r. jest rekordowy. Na koniec marca portfel zleceń przyjętych do realizacji w 2019 r. wynosił 46,6 mln zł. Do tego dochodzą czerwcowe, kolejne już zamówienia od H.Cegielskieg – FPS, które poszerzają portfel zleceń na 2019 i kolejne lata.

O tym, że jest dobrze, świadczy fakt, że wypłacaliście dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję, czyli najwyższą w historii spółki.

To prawda i jest to wynik realizowanej strategii Spółki i podążania za ewoluującym rynkiem. Na wysokość wypłaconej dywidendy wpływ miały m.in.: uzyskiwane wyższe marże na realizowanych kontraktach oraz historycznie, najlepszy pod względem wyniku, pierwszy kwartał 2018 r.

W lutym zarząd przyjął nową strategię. Jakie są jej główne założenia?

Opublikowany w lutym dokument nie zmienił core biznesowych kierunków rozwoju Spółki, a głównie miał na celu równoważenie źródeł przychodów i ograniczanie stopnia pojedynczych /jednostkowych ryzyk naszej działalności gospodarczej. Liczymy, że realizując odświeżoną strategię rozwoju, co najmniej powtórzymy ubiegłoroczne wyniki w 2019 r. i podtrzymujemy strategiczny cel średniorocznego wzrostu przychodów do 20%. Jesteśmy w miarę spokojni, bo mamy bardzo dobry backlog. Liczba zamówień nie jest problemem, największy problem jest z podołaniem realizacji tych zamówień.

Zaznaczyliście, że wśród nowych perspektywicznych rynków są między innymi trakcja jezdna czy infrastruktura trakcyjna. Jakie plany w tych obszarach?

Planujemy przede wszystkim nakłady inwestycyjne związane z badaniami i rozwojem. W tym roku będzie to kilka milionów złotych. Rozważamy również założenie spółek celowych na rynkach zagranicznych, które zajmowałyby się obszarem trakcji oraz sygnalizacji i wskaźników.

Nowa strategia to też nowe produkty?

Oczywiście, mamy już gotowy prototyp urządzenia napędowego dla tramwajów i wchodzimy w etap jego testów. Pierwsze sprzedaże mogą się pojawić w połowie przyszłego roku. Dodatkowo z produktami z obszaru trakcji Spółka wejdzie także na rynek rosyjski, kiedy już przetestujemy urządzenia w Polsce.

Dla branży kolejowej konkretnym przejawem aktywności APS Energia jest kontrakt z H. CegielskiFPS. Jak oceniacie ten kontrakt?

Bez wątpienia kontraktFPS otworzył nam możliwość dostawy urządzeń dużej mocy, systemów diagnostyki pokładowej oraz systemów rejestracji parametrów wagonu, co stało się kolejnym etapem ekspansji na rynku trakcji jezdnej oraz przepustką do kolejnych kontraktów na dostawy wyżej wymienionych typów urządzeń. Dzięki temu kontraktowi mogliśmy udowodnić, że mamy możliwości technologiczne, jak i zasoby do realizacji tego typu zleceń, oraz udowodnić wysoką jakość naszych urządzeń, co bezpośrednio przyczynia się do pozyskiwania nowych zamówień w innych segmentach takich jak np. lokomotywy.

Można zatem rozumieć, że dywersyfikujecie przychody?

Zdecydowanie. Jest to jeden z elementów zapisanych w strategii na lata 2019 – 2021. Zgodnie z tym założeniem zaplanowaliśmy wejście w nowe sektory. Oprócz wspomnianej już trakcji jezdnej i infrastruktury trakcyjnej rozwijamy projekty związane z magazynami energii i elektromobilnością (stacje ładowania, serwis). Wszystko są to dziedziny, gdzie można radykalnie zwiększyć sprzedaż.

Na koniec – plany na kolejne, najbliższe miesiące?

Zgodnie z założeniami poczynionymi w strategii pracować będziemy nad rozwojem nowych projektów. Wspomnianych już magazynów energii oraz urządzeń związanych z elektromobilnością – w tym celu do floty firmowej nabyliśmy już pierwsze auto z napędem w 100% elektrycznym, na którym testujemy nasze nowe rozwiązania do szybkiego ładowania bezprzerwowego.

MD

Dodaj komentarz