Raport z Polski Wydarzenia

Ustawa o czasie pracy maszynistów

Minister Infrastruktury przygotował projekt ustawy dotyczącej czasu pracy maszynistów. Dokument trafił już do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przedstawione w projekcie propozycje mają na celu przede wszystkim ograniczenie, aż do wyeliminowania zagrożeń występujących w ruchu kolejowym.

Jeśli ustawa weszłaby w życie w tej formie, każdy maszynista zyska prawo do trwającego 35 godzin odpoczynku w formie nieprzerwanej.
Jeśli ustawa weszłaby w życie w tej formie, każdy maszynista zyska prawo do trwającego 35 godzin odpoczynku w formie nieprzerwanej.

Przyczyną podniesionego ryzyka występowania kolizji i podobnych niebezpiecznych sytuacji może być w dużej mierze brak jasnej kontroli nad czasem pracy maszynistów. O ile pojazdy kolejowe stają się coraz nowocześniejsze, a ich praca opiera się na systemach zapewniających spore możliwości automatyzacji, to nadal człowiek pozostaje odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystywanie.