Pasażer Polregio

Związki Zawodowe Polregio zawieszają zapowiadany strajk ostrzegawczy

Związki Zawodowe POLREGIO podjęły decyzję o zawieszeniu zapowiadanego na dziś (2.03) strajku ostrzegawczego. Zmiana prawdopodobnie podyktowana jest sytuacją na polsko-ukraińskiej granicy i potrzebą niesienia przez przewoźników pomocy uchodźcom.

Fot. POLREGIO
Fot. POLREGIO

– Wszystkich pasażerów, na których informacja o planowanym strajku wymusiła zmianę planów, serdecznie przepraszamy – informuje POLREGIO.

 

O strajku pisaliśmy wcześniej. Przypomnijmy:

W związku z odmową realizacji przez Zarząd POLREGIO S.A. żądań płacowych, „będących przedmiotem sporu zbiorowego, a także odmową zawarcia porozumienia” Związki Zawodowe zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Przewoźnik zaapelował do pracowników o zaniechanie akcji lub jej przesunięcie.

– Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia – poinformował Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. – W kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych. Dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego. Odbędzie się on 2 marca, między godziną 6.00 a 8.00 rano.

O CO WALCZĄ ZWIĄZKI?

Pracownicy spółki POLREGIO walczą o wzrost wynagrodzenia w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r.

– Mając na względzie obecną sytuację finansową Spółki, zawarcie porozumienia możliwe będzie dopiero po formalnym uzyskaniu finansowania na podwyżki – poinformował Prezes Zarządu POLREGIO Artur Martyniuk. – Przyznanie podwyżki bez wcześniejszego pozyskania środków na finansowanie zagrozi stabilności finansowej spółki, a tym samym stabilności zatrudnienia.

 

STRAJK

W związku z brakiem porozumienia, Związki Zawodowe zapowiedziały strajk ostrzegawczy.

Strajk będzie polegał na zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników w godz. 6.00-8.00, z wyjątkiem prac związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Pociągi pozostające w drodze w godzinach strajku zostaną zatrzymane na najbliższych stacjach – informują ZZ.

Dodaj komentarz