Analizy Pasażer Wydarzenia

Wrocław Główny najpopularniejszą stacją 2021 r. [RAPORT]

Najpopularniejszą stacją kolejową w Polsce drugi rok z rzędu został dworzec Wrocław Główny. To właśnie tam w 2021 r. odnotowano największą wymianę pasażerską spośród wszystkich stacji w Polsce.

Dworzec Wrocław Główny (Fot. Jar.ciurus / Wikimedia Commons)
Dworzec Wrocław Główny (Fot. Jar.ciurus / Wikimedia Commons)

Wrocław Główny obsłużył w 2021 r. łącznie 17,11 mln pasażerów. W porównaniu do roku 2020 to wzrost o 38 proc. (2020 r. – 12,43 mln osób). Na drugim miejscu uplasował się Poznań Główny, trzecim – Kraków Główny.

Stacją na której odnotowano największą liczbę zatrzymań pociągów była Warszawa Wschodnia. Jedynie tam oraz na stacji Warszawa Zachodnia, zatrzymuje się średnio ponad 30 pociągów w ciągu godziny.

Powrót pasażerów na kolej

2021 r. był czasem stopniowego powrotu pasażerów do kolei. Było to związane zmniejszającym się wpływem pandemii na ograniczenia przemieszczania się. Pasażerowie w coraz większym stopniu zaczęli korzystać z transportu zbiorowego. Przewoźnicy rozwijali zaś ofertę, co przełożyło się m.in. na wzrost liczby zatrzymań pociągów.

Pomimo lepszej oferty przewozowej i większej mobilności wśród pasażerów na wielu punktach zatrzymań, zwłaszcza w obszarze dużych miast, liczba pasażerów była znacząco niższa niż przed okresem pandemii. Ogólna wielkość wymiany wyniosła 489,2 mln wsiadających/wysiadających. To wzrost o 17,2% w stosunku o 2020 r., ale znacząco mniej niż w 2019 r. Wówczas odnotowano wymianę pasażerską na poziomie ponad 669 mln wsiadających/wysiadających.

Łącznie udział stacji zlokalizowanych w 18 miastach będących siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) wyniósł 41,64% wymiany pasażerskiej ogółem.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie

Były to stacje (w kolejności od największej):

Łącznie na tych stacjach odnotowano wymianę na poziomie 128,5 mln pasażerów (średnio 352,1 tys. pasażerów dziennie).

Wymiana pasażerska w przedziale między 1 tys. a 10 tys. pasażerów dziennie

Miała ona miejsce na 250 stacjach. Łącznie stacje te obsługiwały dziennie 688,1 tys. pasażerów tj. blisko 251, 2 mln pasażerów w ciągu całego 2021 r. Stacją najbliżej górnej granicy tego przedziału była stacja Warszawa Wileńska zaś przedział zamykała stacja Starogard Gdański.

Spośród wszystkich 2818 stacji pasażerskich, na których miała miejsce wymiana w 2021 r. na 265 stacjach była ona większa niż 1000 wsiadających i wysiadających na dobę. Pozostałe 2553 stacje to te, na których odnotowano mniej niż 1000 pasażerów dziennie. Stacje obsługujące powyżej 1 tys. pasażerów dziennie obsłużyły w 2021 r. łącznie 379,7 mln wsiadających i wysiadających. Stanowiło to 77,6% łącznej wymiany pasażerskiej w Polsce.

Dodaj komentarz