Raport z Polski Wydarzenia

ABK zaprasza na warsztaty

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego zaprasza do udziału w warsztatach dot. wpływu właściwego prowadzenia statystyk na badanie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego. Spotkania to odpowiedź na zbliżający się termin składania corocznych danych w ramach sprawozdawczości rynkowej.

Szkolenia odbędą się w dniach 9-10 marca 2022 r.
Szkolenia odbędą się w dniach 9-10 marca 2022 r.

ABK przeprowadzi szkolenia w dwóch modułach: pasażerskim (9 marca) oraz towarowym (10 marca). Udział w nich jest bezpłatny. Zapisy rozpoczynają się 23 lutego o godz. 10.00.

W środę 23.02 rozpoczynają się zapisy na warsztaty „Wpływ właściwego prowadzenia statystyk na badanie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego, na podstawie działania modułu sprawozdawczego systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo – druk sprawozdawczy P-2021/T2021”. Szkolenia zostały zaplanowane na 9 oraz 10 marca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla dwóch grup uczestników:

  • 9 marca 2022 r. – MODUŁ PASAŻERSKI – Wpływ właściwego prowadzenia statystyk kolejowych na badanie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego na podstawie działania modułu sprawozdawczego systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo – druk sprawozdawczy P-2021.
  • 10 marca 2022 r. – MODUŁ TOWAROWY – Wpływ właściwego prowadzenia statystyk kolejowych na badanie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego na podstawie działania modułu sprawozdawczego systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo – druk sprawozdawczy T-2021.

Organizatorzy zapraszają na szkolenie przede wszystkim do pracowników licencjonowanych przewoźników osób i rzeczy zaangażowanych w opracowywanie, a także przygotowywanie danych w ramach sprawozdawczości rynkowej. Głównym celem szkolenia jest pomoc przewoźnikom w zrozumieniu zakresu wymaganych danych w ramach obowiązkowej sprawozdawczości dla Prezesa UTK. Prawidłowe dane pomagają w przygotowaniu lepszych zbiorczych zestawień i statystyk na temat funkcjonowania rynku kolejowego. Są także niezbędne do przygotowania corocznego „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w Polsce”.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja prasowa UTK

Dodaj komentarz