Wywiady

Michał Putkiewicz, Prezes KZŁ: Plan sprzedażowy wykonaliśmy w 100 proc. [WYWIAD]

Spółka osiągnęła w 2021 roku zysk na sprzedaży 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 282% r/r oraz zysk netto 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r. KZŁ poprawiły wskaźniki oceny działalności: Marża ebitda wzrosła z poziomu -2,9% w 2020 r. Do poziomu 9% w 2021 r., A rentowność netto Sprzedaży z poziomu -4,1% w 2020 r. Do poziomu 7,6% w 2021 r. Plan sprzedaży zrealizowany Został w 100%.

Mamy czas przyjmowania sprawozdań finansowych, czy mógłby Pan przedstawić oficjalne wyniki Kolejowych Zakładów Łączności za 2021 rok?

KZŁ w 2020 roku znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zostałem powołany do jednoosobowego Zarządu we wrześniu 2020 roku z zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. Przez cały 2021 rok wdrażaliśmy działania restrukturyzacyjne opisane w Planie Optymalizacji Kosztów i Restrukturyzacji, których celem było odzyskanie przez Spółkę rentowności i poprawienie kluczowych wskaźników ekonomicznych. Plan zrealizowany został w 170% i przyniósł oszczędności o wartości 10% rocznych przychodów Spółki.

Efekty widać w wynikach Spółki za 2021 rok. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 282% r/r oraz zysk netto 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r. Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności: marża EBITDA wzrosła z poziomu -2,9% w 2020 r. do poziomu 9% w 2021 r., rentowność netto sprzedaży z poziomu -4,1% w 2020 r. do poziomu 7,6% w 2021 r., a rentowność ogólna netto z poziomu -3,7% w 2020 r. do poziomu 7,2% w 2021 r. Ponadto KZŁ spłaciły wszystkie pożyczki i istotnie obniżyły poziom zobowiązań. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników.

Jakie największe projekty zostały zrealizowane przez Spółkę w 2021 roku?

Plan Sprzedaży w 2021 roku został zrealizowany w 100%. Dostarczyliśmy ponad 100 urządzeń (wyświetlacze krawędziowe, infokioski wielofunkcyjne, zegary stacyjne, czujniki ruchu pociągów, systemy rozgłoszeniowe oraz kamery) na stacje w aglomeracji łódzkiej. Zrealizowaliśmy duży projekt na stacji Warszawa- Gdańska, gdzie zmodernizowaliśmy ponad 160 urządzeń (wyświetlacze, infokioski, czujniku ruchu pociągów i elementy systemu rozgłoszeniowego).

Dostarczyliśmy parkomaty na kolejne lokalizacje przed dworcami PKP (m.in. Warszawa-Centralna, Warszawa-Wschodnia, Warszawa-Gdańska, Gdańsk, Wrocław, Opole). Realizujemy wiele inwestycji w zakresie Systemów Monitoringu Wizyjnego oraz Systemów Monitorowania Obiektów Kolejowych (SMOK) typu A i B. Istotnie zwiększyliśmy również przychody z usług utrzymaniowych i serwisowych.

Jakie są plany Spółki na 2022 rok?

Plany Spółki determinuje Strategia przyjęta w sierpniu 2021 roku, a weryfikuje aktualna sytuacja na rynku inwestycji kolejowych. Dzięki dobrym wynikom w 2021 roku i obniżeniu kosztów działalności, uzyskaliśmy lekkość, która pozwala nam efektywniej pozyskiwać kontrakty. Jak cała branża kolejowa liczymy, iż efektem kompromisu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską dot. Krajowego Planu Odbudowy będzie szybkie uruchomienie tych środków, w szczególności w części przeznaczonej na inwestycje kolejowe.

Rynek kolejowy pozostanie głównym źródłem aktywności i przychodów Spółki w 2022 roku. Niestety dla producentów SDiP nowe wytyczne IPI-6 określające standardy dla systemów informacji pasażerskiej przewidują istotne zmniejszenie liczby urządzeń na peronach. W połączeniu z opóźnieniami i przesunięciami kluczowych kontraktów oznacza to zmniejszenie wartości całego rynku kolejowego SDiP-a. Musimy więc intensywniej rozwijać sprzedaż innych produktów i usług takich, jak Systemy Monitorowania Obiektów Kolejowych (SMOK) typu A i B, parkomaty czy usługi serwisowe.

Czy KZŁ planuje wprowadzić nowe produkty na rynek?

Kończymy prace nad Wyświetlaczem Głównym Stacyjnym (WGS) – urządzeniem dedykowanym do pracy w przestrzeniach zamkniętych, w szczególności w zadaszonych halach dworcowych. Rozpoczęliśmy prace nad wprowadzonym nowymi wytycznymi IPI-6 wyświetlaczem wielofunkcyjnym dwustronnym. Planujemy również wprowadzić do portfolio produktów KZŁ wyświetlacz w technologii LED RGB przystosowany do pracy w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej infrastruktury dworca kolejowego, peronów i ciągów komunikacyjnych. Wyświetlacz przystosowany będzie do pracy z systemami SDiP, jak i CSDiP.

Dodaj komentarz