Wywiady

Michał Putkiewicz, Prezes KZŁ: Plan sprzedażowy wykonaliśmy w 100 proc. [WYWIAD]

Spółka osiągnęła w 2021 roku zysk na sprzedaży 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 282% r/r oraz zysk netto 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r. KZŁ poprawiły wskaźniki oceny działalności: Marża ebitda wzrosła z poziomu -2,9% w 2020 r. Do poziomu 9% w 2021 r., A rentowność netto Sprzedaży z poziomu -4,1% w 2020 r. Do poziomu 7,6% w 2021 r. Plan sprzedaży zrealizowany Został w 100%.

Mamy czas przyjmowania sprawozdań finansowych, czy mógłby Pan przedstawić oficjalne wyniki Kolejowych Zakładów Łączności za 2021 rok?

KZŁ w 2020 roku znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zostałem powołany do jednoosobowego Zarządu we wrześniu 2020 roku z zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. Przez cały 2021 rok wdrażaliśmy działania restrukturyzacyjne opisane w Planie Optymalizacji Kosztów i Restrukturyzacji, których celem było odzyskanie przez Spółkę rentowności i poprawienie kluczowych wskaźników ekonomicznych. Plan zrealizowany został w 170% i przyniósł oszczędności o wartości 10% rocznych przychodów Spółki.