Aktualności Raport z Polski Wywiady

Dr inż. Ignacy Góra: Innowacyjność kolei to ważny czynnik [WYWIAD]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr. Inż. Ignacy Góra, przedstawił założenia inicjatywy Europejskiego Roku Kolei w Polsce, omówił stan bezpieczeństwa oraz efekty IV Pakietu Kolejowego.

Panie Prezesie, rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Został Pan zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021. Proszę zatem przybliżyć cele związane z tą inicjatywą?

Głównym celem Europejskiego Roku Kolei jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w transporcie. Europejski Rok Kolei powinien być inspiracją do ogólnoeuropejskiej debaty na temat przyszłości kolei.

Projekt ten to jeden z elementów wdrażanego w UE Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest rozwiązanie problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego i osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (co oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla). Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu o 90%. Ważną częścią inicjatywy jest przejście na zrównoważoną mobilność, której kolej jest jednym z kluczowych ogniw i stanowi jeden z najbardziej ekologicznych i najbezpieczniejszych środków transportu.