Aktualności Raport z Polski Wywiady

Dr inż. Ignacy Góra: Innowacyjność kolei to ważny czynnik [WYWIAD]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr. Inż. Ignacy Góra, przedstawił założenia inicjatywy Europejskiego Roku Kolei w Polsce, omówił stan bezpieczeństwa oraz efekty IV Pakietu Kolejowego.

Panie Prezesie, rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Został Pan zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021. Proszę zatem przybliżyć cele związane z tą inicjatywą?

Głównym celem Europejskiego Roku Kolei jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w transporcie. Europejski Rok Kolei powinien być inspiracją do ogólnoeuropejskiej debaty na temat przyszłości kolei.

Projekt ten to jeden z elementów wdrażanego w UE Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest rozwiązanie problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego i osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (co oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla). Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu o 90%. Ważną częścią inicjatywy jest przejście na zrównoważoną mobilność, której kolej jest jednym z kluczowych ogniw i stanowi jeden z najbardziej ekologicznych i najbezpieczniejszych środków transportu.

Europejski Rok Kolei jest niewątpliwym bodźcem, który może w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój kolei w Polsce. COVID-19 zahamował wzrost, jaki obserwowaliśmy od kilku lat. W 2020 roku byliśmy świadkami oddziaływania, jakie sytuacja epidemiologiczna ma na wszystkie środki transportu.

Europejski Rok Kolei jest niewątpliwym bodźcem, który może w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój kolei w Polsce

Biorąc pod uwagę panującą na całym świecie sytuację, uważam, że takie projekty jak Europejski Rok Kolei są właśnie teraz idealnym narzędziem do promocji, edukacji i budowania pozytywnego wizerunku kolei.

W jaki sposób zamierzacie promować cele związane z Europejskim Rokiem Kolei?

Od momentu ogłoszenia 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei UTK rozpoczął działania, które mają wykorzystać potencjał tego wydarzenia do promocji kolei.

W ramach prac wewnętrznych urzędu powstał zespół zadaniowy powołany specjalnie do tego projektu, który zajmuje się opracowaniem propozycji działań i późniejszym nadzorem nad ich właściwą realizacją. UTK zaprosił również przedstawicieli branży, aby wspólnie wypracować pomysły działań, które pozwolą przekonać Polaków, jak ważny w rozwoju naszego kraju jest transport kolejowy. Równocześnie w ostatnich tygodniach UTK zachęcał wszystkich do zgłaszania swoich inicjatyw. Odzew na tę propozycję był pozytywny i wpłynęło wiele ciekawych propozycji. Jest to znak, że rozwój kolei jest ważny dla wielu instytucji i osób, nie tylko tych bezpośrednio związanych z koleją.

Urząd Transportu Kolejowego będzie prowadził także działania, które zostały podzielone ze względu na formę na: „Konferencje, Spotkania, Debaty”, „Warsztaty”, „Konkursy”, „Edukacja i Promocja” i inne. Zaplanowano m.in. Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, Konkurs Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W Europejskim Roku Kolei odbędą się również Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. Wspólnie z Pocztą Polską urząd zaplanował wydanie serii znaczków pocztowych poświęconych nowoczesnemu taborowi kolejowemu jeżdżącemu po polskich torach.

Dodaj komentarz