Wywiady

P. Szarski: Mimo pandemii zachowujemy ciągłość pracy

O początkach firmy na rynku, jej działalności oraz funkcjonowaniu w czasie pandemii rozmawiamy z Piotrem Szarskim z firmy Posteor.

Przedsiębiorstwo Posteor obecne jest na rynku prawie pół wieku. Jak przez te lata funkcjonowało?

Faktycznie firma Posteor powstała już w 1973 roku. I ma bogatą tradycję oraz doświadczenie. Przez pierwsze dwadzieścia lat działaliśmy jako przedsiębiorstwo wdrażania i upowszechniania postępu technicznego i organizacyjnego – powołane przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym czasie naszą główną działalnością było wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w przemyśle, w wieku jego dziedzinach.

Ile takich inicjatyw podjęliście i zrealizowaliście?

Posteor w swoim dorobku ma ponad dwa tysiące wdrożeń prac naukowo-badawczych i projektów wynalazczych. Wśród rozwiązań znajdują się m.in. elektryczne wycieraczki do lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ponadto możemy się pochwalić projektem zewnętrznych reflektorów halogenowych – od paru lat produkowanych w systemie LED. W roku 1991 przeprowadziliśmy prywatyzację metodą pracowniczą, stając się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego czasu naszym flagowym produktem są właśnie wspomniane elektryczne wycieraczki oraz projekty wykonywane na własnej dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przez spółkę PKP CARGO.

Patentujecie swoje projekty?

Oczywiście, nasze zespoły napędowe oraz stworzone projekty zyskały ochronę patentową, jak również aktualizowanie świadectwa zgodności z normami kolejowymi oraz unijnymi dyrektywami w certyfikowanych jednostkach badawczych.

Kto jest odbiorcą produktów firmy Posteor?

Nasza oferta skierowana przez przede wszystkim do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pojazdów szynowych i pokrewnych.

Znajdujemy się w specyficznym czasie, gdy warunki na rynku dyktuje pandemia wirusa COVID-19. Jak miniony rok wyglądał w Pana przedsiębiorstwie?

Pandemia dotychczas nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie firmy Posteor. Nie odczuliśmy zmian, jeżeli chodzi o współpracę z rynkiem. Od początku zapewniliśmy pracownikom wszelkie środki bezpieczeństwa. Zdecydowaliśmy, by dojrzali pracownicy rozpoczęli pracę zdalną lub w skróconym czasie. Stosujemy także pracę zmianową. Podejmujemy decyzje tak, by mimo pandemii zachować ciągłość pracy i dopilnować realizacji wszystkich zamówień.

Dodaj komentarz