Wywiady

NCBR przyczynia się do innowacji

Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, naświetlił działania Centrum w sektorze transportu kolejowego.

Raport Kolejowy: Proszę naświetlić  najważniejsze cele Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju?

Piotr Pryciński: Najistotniejszym celem  funkcjonowania NCBR jest oferowanie  przez Centrum wsparcia dla  polskich jednostek naukowych oraz  polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu  ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania  rozwiązań opartych  na wynikach badań naukowych. Tylko  takie podejście gwarantuje późniejsze  wykorzystanie wyników prac badawczych  w praktyce gospodarczej. Oferowane  przez Centrum środki mają  na celu nadanie impulsu rozwojowego  polskiej gospodarce. Programy  i projekty wdrażane przez NCBR  przyczyniają się do opracowywania  innowacyjnych technologii, usług  i produktów, z których korzysta całe  społeczeństwo. Obecnie Centrum  zajmuje się m.in.: uruchamianiem  nowych programów, upraszczaniem  procesu aplikacji o dofinansowanie  oraz usprawnianiem procesów kontraktacji  środków.