Raport z Polski Wywiady

Krzysztof Laskowski; FPS H. Cegielski: Stawiamy na pojazdy zeroemisyjne [WYWIAD]

Prezes Zarządu H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych, Krzysztof Laskowski, w rozmowie z nami opowiedział o planach na przyszłość, zielonej kolei oraz kolei nowej generacji.

 

 

.

Panie Prezesie, objął Pan stanowisko Prezesa Zarządu H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych. Z jakim planem/pomysłem przystępował Pan do konkursu? Jakim pomysłem zainteresował Pan komisję?

Zarządzając przez blisko 20 lat Lucchini Poland miałem okazję poznać specyfikę FPS. Przez wiele lat byliśmy nie tylko partnerami biznesowymi opierającymi się na relacji klient – dostawca, ale również wspólnie rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy zestawy kołowe, które z powodzeniem są eksploatowane w pojazdach  produkcji FPS. Dzięki tej wiedzy nieco łatwiej było mi odpowiednio przygotować plan działania, który przedstawiłem komisji kwalifikacyjnej. W tej chwili nie chciałbym dzielić się szczegółami moich pomysłów, ale jestem pewien, że o ich wprowadzeniu i realizacji już niebawem Państwo usłyszycie.

Dla uściślenia musimy przypomnieć, że to nie jest Pana pierwszy kontakt z pracą w branży kolejowej?

Przez lata zarządzania Lucchini Poland i współpracy w ramach Lucchini Group poznałem wiele krajowych i zagranicznych firm z branży kolejowej, niejednokrotnie realizowaliśmy bardzo ciekawe  i znaczące projekty. Dzięki nabytemu doświadczeniu łatwiej jest mi wejść w rolę osoby odpowiedzialnej za całą organizację – H. Cegielski-FPS.

Patrząc na Pana doświadczenie zawodowe chciałbym zapytać jakie nowe cechy lub elementy chciałby Pan zaszczepić w Spółce?

Myślę, że są to nastawienie na realizację postawionych celów (sprawne zarządzanie poprzez cele) oraz „otwarta głowa”, przy takim podejściu możliwe do realizacji są nawet najbardziej złożone, a nawet z pozoru niemożliwe do realizacji projekty.

Nie można zaprzeczyć, że H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych ma wieloletnie doświadczenie rynkowe. W którym kierunku zamierza Pan, kolokwialnie mówiąc, pchnąć firmę?

FPS powinien zintensyfikować działania mające na celu dywersyfikację produktową oraz rynków sprzedaży, dobrym kierunkiem była decyzja o zaprojektowaniu i  budowie pojazdu dwunapędowego PLUS. Na jego bazie FPS będzie gotów stworzyć całą serię pojazdów w różnych wariantach napędowych (BMU). Oczywiście nie możemy także zapomnieć o nowoczesnych wagonach, z których produkcji FPS jest znany od  wielu lat. Mam jeszcze wiele innych pomysłów, dzięki którym FPS będzie mógł się dynamicznie rozwijać w najbliższych latach.

W ostatnim czasie dużo się mówi o zielonej energii i zielonym ładzie. Pojawił się trend związany z inwestowaniem w wodór i kolej na jego bazie. FPS także podjął się prac nad takim rozwiązaniem- na jakim etapie jest projekt?

Rozumiejąc potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych działań w obszarze ochrony środowiska FPS podjął prace zmierzające do wytworzenia oferty dla naszych Klientów: pojazdów zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym pojazdów zeroemisyjnych. Zaowocowało to podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy JSW, PKP CARGO i FPS dotyczącego stworzenia lokomotywy wykorzystującej napęd wodorowy. Na tym nie poprzestaliśmy. Kontynuując rozwój hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) pojazdów pasażerskich rozpoczęliśmy prace projektowe nad stworzeniem pojazdu elektrycznego  wykorzystującego wodór jako źródło energii na odcinkach niezelektryfikowanych. Zakończone już analizy techniczne pozwoliły nam na przejście do etapu prac konstrukcyjnych.

Dodaj komentarz