Wywiady

Inwestycje taborowe są dla nas priorytetem

Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity S.A., opowiedział nam o sukcesach spółki, świetnym wyniku finansowym, planach taborowych oraz o tym, jak konstruować ofertę, która zainteresuje pasażerów.

Raport Kolejowy: W marcu mija  rok Pana prezesury. Jak ocenia Pan  zmiany, które w tym czasie udało się  przeprowadzić w spółce? Co uważa  Pan za największy sukces?

Marek Chraniuk: Od samego początku,  kiedy przejąłem stery w Spółce,  najważniejszym zadaniem było  przygotowanie PKP Intercity do obsługi  pielgrzymów, przybywających  na Światowe Dni Młodzieży. Mieliśmy  mało czasu na to, by przygotować  odpowiednio tabor, ale też całe  zaplecze informacji pasażerskiej czy  sprzedaży biletów. Dzisiaj możemy  śmiało powiedzieć, że nam się udało.  W sumie przewieźliśmy 250 tys.  pielgrzymów zarówno na pokładach  pociągów rejsowych, jak i składów  specjalnych dla grup zorganizowanych.  W okresie  szczytu przewozowego,  co siedem minut  z krakowskiego  dworca odjeżdżał  pociąg w barwach  PKP Intercity.  W drugiej połowie roku skupiliśmy się  na przygotowaniu strategii taborowej  do 2020 roku. Aby utrzymać rosnący  trend w przewozach i zachować  konkurencyjność wobec innych przewoźników  przeznaczymy ok. 2,5 mld  zł na zakup i modernizację w sumie  510 wagonów (prace modernizacyjne  obejmą 455 wagonów, 55 nowych  wagonów zostanie zakupionych) oraz  60 lokomotyw (planujemy zakup 40  lokomotyw – 30 elektrycznych i 10  spalinowo-elektrycznych, a kolejnych  20 lokomotyw elektrycznych serii EU/  EP07 w ramach modernizacji zostanie  przystosowana do prędkości 160  km/h). Dodatkowo PKP Intercity przeznaczy  środki na unowocześnienie  15 stacji postojowych.  Właściwie to jedne z ważniejszych  działań, które zrealizowaliśmy, ponieważ  za najważniejszy uznajemy  dobry wynik finansowy i przewozowy  Spółki. W 2016 roku przewieźliśmy  w sumie 38,5 mln pasażerów, co stanowi  wzrost o 7,3 mln w stosunku  do roku 2015 oraz wzrost o 1,5 mln  w stosunku do założeń – planowaliśmy,  że liczba pasażerów wyniesie  37 mln. Ponadto osiągnęliśmy dobry  wynik finansowy na poziomie 47  mln złotych netto, co stanowi wzrost  o niespełna 104 mln. Szczególnie  cieszy nas ten fakt, ponieważ przez  osiem lat Spółka notowała straty.  W 2016 roku padł również rekord,  ponieważ przychód ze sprzedaży  wyniósł 1,77 mld złotych – to najwyższe  przychody w historii  Spółki.  Ponadto wdrożyliśmy całkiem  niedawno nowe udogodnienie  do internetowego systemu  sprzedaży, czyli możliwość  kupowania biletów z różnymi  zniżkami w jednej  transakcji. Przed nami  kolejne kroki w rozbudowywaniu  nowych  funkcjonalności  systemu.  Na uwagę zasługuje  też  uczestnictwo PKP Intercity w powstawaniu  nowych połączeń międzynarodowych.  Mam tu na myśli  szczególnie skład uruchamiany przez  Koleje Ukraińskie w relacji Kijów –  Przemyśl. pociąg ten funkcjonuje  od grudnia 2016 roku, a jeszcze  we wrześniu 2016 roku uruchomiliśmy  połączenie Kraków – Grodno.  Na odcinku polskim jesteśmy również  operatorem pociągu relacji Moskwa –  Berlin. połączenie to jest realizowane  pociągiem Talgo. Szereg wymienionych  działań, a także pozostałych,  mieszczących się w ramach strategii  taborowej, z pewnością przyczynią  się do wzrostu komfortu i konkurencyjności  PKP Intercity jako wiodącego  przewoźnika dalekobieżnego  w Polsce, a zmiany te będą zauważalne  nie tylko przez naszych pasażerów,  lecz także pracowników, ponieważ  zależy nam, by odczuwalne  stało się przywracanie właściwego  etosu kolejarza – to właściwie już  się dzieje.