Wywiady

PKP Utrzymanie stoi na mocnych fundamentach

Mirosław Gilarski, Prezes Zarządu PKP Utrzymanie, w rozmowie z Raportem Kolejowym opowiedział o zmianach, jakie zaszły w spółce, pierwszym dodatnim wyniku finansowym, wyzwaniach, nowych projektach i strategii na najbliższe lata.

Raport Kolejowy: W marcu upłynął  rok od momentu, w którym objął Pan  stanowisko Prezesa Zarządu PKP  Utrzymanie. Co się zmieniło w ciągu  tego roku? Jak ocenia Pan obecną  kondycję i potencjał spółki?

Mirosław Gilarski: Na stanowisko  Prezesa Zarządu spółki PKP  Utrzymanie zostałem powołany po  wygranym konkursie w dniu 1 marca  2016 roku. Od samego początku bardzo  dobrze układała się współpraca  z pozostałymi członkami Zarządu  – panem Dariuszem Madejem oraz  powołanym 11 marca panem Arturem  Gocelem.  Rok temu zastałem firmę, która  wprawdzie miała dobrze określone  miejsce na mapie podmiotów tworzących  rynek kolejowy w Polsce, jednak  jej fundamenty były słabe, można  nawet powiedzieć chwiejne. Brak  solidnego oparcia, na jaki składały  się nieuporządkowane sprawy własnościowe,  mające źródło w źle przeprowadzonym  procesie wydzielenia  spółki ze struktur TK Telekom, nieunormowane  sprawy pracownicze,  przerost struktur administracyjnych  oraz mało korzystne, odziedziczone  po TK Telekom umowy na świadczenie  usług, uniemożliwiały spółce rozwój  i generowały straty. Za rok 2014  spółka poniosła prawie 4 mln, a za  rok 2015 – kolejne 3,9 mln zł strat.  Zarząd był zmuszony działać szybko  i układać spółkę od nowa. Należało  zastąpić strukturę i regulaminy  odziedziczone po TK Telekom nowymi,  dostosowanymi do aktualnych  potrzeb spółki. Przeprowadziliśmy  istotne zmiany organizacyjne i – co  niezmiernie ważne – obyło się bez  użycia narzędzi ograniczających  zatrudnienie. Nie tworzyliśmy tak  ostatnio popularnych na kolei programów  PDO, tylko przeprowadziliśmy  zmiany w taki sposób, aby w pełni  wykorzystywać zasoby, którymi  dysponujemy. Nowa struktura spółki  i nowy Regulamin Organizacyjny  zostały optymalnie dostosowane  do potrzeb PKP Utrzymanie.  Drugim niezmiernie ważnym obszarem  działania było uporządkowanie  spraw pracowniczych. Większość  pracowników przechodziła do spółki  na zasadach porozumień gwarantujących  respektowanie zapisów  układów zbiorowych z poprzednich  miejsc zatrudnienia. Byli pracownicy  objęci układem wynegocjowanym  w TK Telekom, była część podlegająca  pod układ obowiązujący w PKP  PLK, ale byli też pracownicy, których  nie obejmował żaden układ. Próby  rozwiązania tego problemu, podjęte  dwukrotnie przez poprzedni Zarząd,  zakończyły się fiaskiem. Nowy Zarząd  Spółki podjął po raz kolejny negocjacje  ze stroną społeczną, które  tym razem zakończyły się zawarciem  ZUZP dla Pracowników Spółki PKP  Utrzymanie. Nowy układ ujednolica  zapisy uprawnień pracowniczych dla  wszystkich pracowników, eliminuje  ryzyko powstawania konfliktów  społecznych i wprowadza nowe  rozwiązania w zakresie nagród jubileuszowych.  Kolejną zmianą wpływająca na coraz  lepszą sytuację firmy jest zakończenie  sporu z TK Telekom, który toczył  się od czasu wydzielenia spółki PKP  Utrzymanie ze struktur TK Telekom.  Na przełomie lat 2016 i 2017 osiągnęliśmy  porozumienie w zakresie  wzajemnych rozliczeń majątkowych  oraz świadczenia usług. Porozumienie  określa warunki zakończenia  sporu, który blokował pełne wykorzystanie  potencjału spółki. Obecnie  czekamy na zgody korporacyjne  i akceptację warunków porozumienia  oraz nowych umów przez Ministra  Infrastruktury i Budownictwa.  Po roku intensywnych działań nowego  Zarządu można powiedzieć,  że spółka stoi na bardzo mocnych  fundamentach: sprawnej i wydajnej  strukturze, unormowanych relacjach  społecznych i uporządkowanej sytuacji  prawno-majątkowej. Stabilna  podstawa pozwoliła nam opracować  ofensywną strategię rozwoju na najbliższe  lata, a dzięki sprawnej i szybkiej  reorganizacji pierwsze korzyści  osiągnęliśmy już w 2016 roku.

Dodaj komentarz