Aktualności Inwestycje Raport z Polski

PKP SKM modernizuje infrastrukturę przystankowa

W ramach perspektywy finansowania 2014 – 2020 PKP SKM w Trójmieście  planuje realizacje Projektu dotyczącego budowy zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego
w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250.

Przedmiotowo projekt ma charakter  punktowy i dotyczy rehabilitacji  istniejących elementów  infrastruktury kolejowej, zlokalizowanych  na linii nr 250. W jego  ramach planowana jest realizacja  następujących dwóch zadań.  Zadanie pierwsze dotyczy utworzenie  zintegrowanego systemu  monitorowania bezpieczeństwa  i zarządzania informacją pasażerską  wraz z utworzeniem Centrum  Monitoringu w istniejącym budynku  Dworca Podmiejskiego w Gdyni  Głównej.

Przystosowanie peronu  SKM Gdynia Główna do odprawy  podróżnych z ograniczoną możliwością  poruszania się, modernizacją  istniejącego budynku Dworca  Podmiejskiego Gdynia Główna  i jego bezpośredniego otoczenia.  W przypadku zadania drugiego  PKP SKM zakłada modernizację  istniejącej infrastruktury przystankowej  zlokalizowanej na linii kolejowej  nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia  Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia  Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia  Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia  Janowo.  Modernizacja peronu SKM Rumia  Janowo przewidziana jest na okres  dwunastu miesięcy (od stycznia  do grudnia 2017 r.).

Projekt zakłada  modernizację przystanku z korektą  lokalizacji peronu w ramach istniejącego  obszaru kolejowego oraz przebudowę  odcinka toru nr 502 wynikającą  z poszerzenia peronu do wartości  normatywnych. Do tej pory została  wykonana wycinka zieleni. Istniejący  peron – w zakresie ścianki  peronowej i nawierzchni – został rozebrany w 30%. Wykonano część  wykopów pod konstrukcję nowego  peronu. W wykopach zostały wylane  fundamenty pod ścianki peronowe  w 25% (nowego peronu). Tor nr 502  na odcinku budowy został rozebrany.  Wykonywane są roboty podtorzowe.  Profilowanie nowej skarpy od strony  toru nr 502 (którego ślad ulega  przesunięciu) ukończono w 50%.  W najbliższym czasie realizowane  będą prace związane z budową sieci  trakcyjnej i odwodnienia torowiska.

W ramach prac planowana jest  m.in.:

budowa nowej wiaty na peronie  i zadaszenia schodów z kładki  na peron,

budowa dźwigów osobowych umożliwiających  dostęp osobom o ograniczonej  możliwości poruszania się  na peron,

modernizacja nawierzchni torowej,

przebudowa w niezbędnym zakresie  istniejącej sieci trakcyjnej,

przebudowa w niezbędnym zakresie  istniejącej infrastruktury technicznej,  w tym sieci elektroenergetycznej,  teletechnicznej, srk, wod-kan,

modernizacja peronu,

– wykonanie dźwigów osobowych,

budowa układu odwodnienia,

modernizacja nawierzchni istniejącej  kładki dla pieszych,

– wykonanie elementów małej architektury,

– montaż urządzeń systemów informacji  pasażerskiej i monitoringu.

Modernizacja peronu SKM na stacji  Gdynia Chylonia także jest już realizowana  i ma się zakończyć w grudniu  2017 r. Do końca marca wykonano  szereg prac. Istniejący peron – w zakresie  ścianki peronowej i nawierzchni  – został rozebrany w 35% (peron  rozebrano po części od obu czół peronu).  Dokonana została rozbiórka  jednego toru odstawczego. Wykonywane  są roboty związane z podtorzem  toru odstawczego. Wykonano  część wykopów pod konstrukcję nowego  peronu. W wykopach zostały  wylane fundamenty pod ścianki  peronowe w 15% (nowego peronu).

Dodaj komentarz