Wywiady

Ignacy Góra: Sytuacja jest dynamiczna. Reagujemy na bieżące potrzeby rynku

Fot. UTK

O bieżącej sytuacji na kolei, funkcjonowaniu rynku oraz działaniach urzędu, rozmawiamy z dr. inż. Ignacym Górą, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Panie Prezesie, na początku odniesienie do sytuacji bieżącej, ale i niestety zatrzymania rynku przewozów pasażerskich. Po publikacji wyników styczniowych wydawało się, że 2020 rok będzie rekordowym dla polskiej kolei. Teraz jednak trudno nawet będzie go porównywać rok do rok z poprzednimi?

Ignacy Góra; Od kilku lat obserwujemy pozytywny trend jeśli chodzi o liczbę pasażerów kolei. Wyniki za styczeń, a także luty tego roku potwierdzały to, że podróżni chętnie wybierają kolej. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku liczba pasażerów była o niemal 10% wyższa niż w 2019 r. W marcu te Wyniki będą już dużo niższe. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w znacznym stopniu dotknęła także kolej. Z bieżącego raportowania od przewoźników pasażerskich wynika, że Polacy stosują się do zaleceń Ministra Zdrowia i ograniczają do minimum podróże. Liczba podróżnych w zależności od przewoźnika spadła pod koniec marca o 70-90%.