Przewozy towarowe

Torpol przedstawił wstępne wyniki finansowe pierwszego kwartału roku

Fot. wikimedia / CC

Grupa Kapitałowa Torpol przedstawiła wstępne wyniki finansowe pierwszego kwartału 2020 r. – Mamy bardzo początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych – podkreśla Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.

Grupa zanotowała prawie 250 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 5,7 proc. rdr), 17,6 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (wzrost o 35,4 proc. rdr) i 7,12 mln zł zysku netto (wzrost o 82,6 proc. rdr). Na zaprezentowane wstępne wyniki najistotniejszy wpływ miały realizacja robót budowlanych w ramach posiadanego przez grupę zróżnicowanego pod względem marżowości portfela zamówień oraz istotny udział kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością niż średnia portfela w sprzedaży ogółem.

– Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych. wzrost marży brutto do ok. 7 proc. i marży netto do 2,9 proc. to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień. Sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia. Podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń również są w pełni zabezpieczone – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.