Inwestycje Wydarzenia

Powołano Polsko-Litewską Grupę Infrastrukturalną

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz litewski zarządca infrastruktury kolejowej LTG Infra powołali Polsko-Litewską Grupę Infrastrukturalną. List intencyjny w tej sprawie podpisano 10 lutego. Spółki współpracować będą przy poprawie jakości połączeń kolejowych oraz realizacji projektów transgranicznych, w tym modernizacji trasy Rail Baltica.

Fot. PKP PLK

W spotkaniu on-line uczestniczyli: prezes Zarządu PLK Ireneusz Merchel, dyrektor generalny LTG Infra Karolis Sankovski oraz członek Zarządu i dyrektor ds. operacyjnych PLK Witold Słowik.

– Współpraca między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a LTG Infra układa się bardzo dobrze. Planujemy rozwijać i wzmacniać te relacje w ramach Polsko-Litewskiej Grupy Infrastrukturalnej. Nasze działania przełożą się na poprawę jakości komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Litwą. Kolej, najbardziej ekologiczny środek transportu, będzie coraz lepiej pełniła kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Inicjatywę skomentował również dyrektor generalny LTG Infra.

– Serdecznie dziękuję Prezesowi Ireneuszowi Merchel, który zawsze wspiera nasze wspólne działania i prezentuje profesjonalizm najwyższego szczebla. Dobra współpraca naszych spółek jest istotna dla rozwoju infrastruktury kolejowej nie tylko Polski czy Litwy, ale i całego regionu, zwłaszcza pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu, którego kluczowym elementem jest kolej – mówi Karolis Sankovski, dyrektor generalny LTG Infra.

 

Czytaj dalej >