global Wydarzenia

W czasie pandemii UZ wypłacała pracownikom 100 proc. pensji

Ponad miliard hrywien w 2020 r. przeznaczyły Koleje Ukraińskie dla pracowników, którzy w czasie pandemii pozostali w domach. Mimo przestoju w pracy otrzymywali oni pełną kwotę pensji. Przewoźnik w tym czasie nie zredukował liczby personelu.

W czasie, gdy inne firmy na Ukrainie borykały się z problemami finansowymi, wynikającymi z pandemii i zwolnieniami pracowników, Koleje Ukraińskie podjęły decyzję o utrzymaniu całej kadry. Około 40 proc. zatrudnionych pozostało w domach. Zgodnie z prawem pracy obowiązującym na Ukrainie, przewoźnik mógłby zredukować takiemu pracownikowi pensję do 2/3 stawki taryfowej ustalonego wynagrodzenia. Mimo to UZ zdecydowało wypłacać im przez ten czas pełną pensję.

Czytaj dalej >