Pasażer Przewozy towarowe Raport z Polski

Punktualność pociągów w 2020 r. [RAPORT]

Niemal 95 proc. pociągów pasażerskich i ponad 46 proc. składów towarowych dojechało do stacji końcowej punktualnie – informuje Urząd Transportu Kolejowego, prezentując raport punktualności kolei za 2020 r. Podobnie jak na frekwencję, pandemia miała duże znaczenie także jeżeli chodzi o czas przejazdu pociągów.

Jak informuje UTK, w roku 2019 punktualność pociągów pasażerskich wynosiła 92,46 proc. i była niższa w stosunku do roku 2020 o 2,16 proc. (94,62 proc.).

W 2020 r. uruchomiono o 135 tys. mniej (7,9 proc.) pociągów niż rok wcześniej. Mniejszy ruch na torach sprawił, że zwiększyła się przepustowość linii i pociągi były mniej narażone na czynniki powodujące opóźnienia.

Podobnie sytuacja wyglądała w przewozach towarowych – mniejsza liczba pociągów pasażerskich posiadających co do zasady pierwszeństwo na liniach kolejowych spowodowała, że pociągi towarowe pokonywały trasy szybciej i były mniej narażone na przestoje, oczekiwanie na przepuszczenie pociągu pasażerskiego itp.  Punktualność pociągów towarowych wzrosła z 41,62 proc. w 2019 r. do 46,11 proc. w 2020 r.

– Zwiększenie punktualności pociągów w 2020 r. było nieprzewidywanym, lecz pozytywnym skutkiem pandemii koronawirusa. Z jednej strony mniejsza liczba pociągów sprawniej poruszała się po mniej zatłoczonej sieci, a z drugiej strony zdarzały się sytuacje, że wprowadzone ograniczenia i obostrzenia sanitarne wydłużały czas wsiadania i wysiadania podróżnych powodując pewne opóźnienia. Wśród przyczyn opóźnień pociągów pasażerskich nadal duży udział mają te związane z taborem – w 2020 r. ponad 25 proc. łącznego czasu opóźnień pociągów spowodowane było przez usterki i defekty składów i pochodne tego typu problemów – podsumowuje wyniki punktualności pasażerskiej i towarowej w 2020 r. dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

IV kwartał 2020 r.

Od października do grudnia 2020 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 93,75 proc. pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w listopadzie – 94,68 proc.. W październiku pociągi były punktualne w 93,35 proc., a w grudniu – 93,25 proc.. Przewoźnicy pasażerscy w ostatnim kwartale 2020 r. uruchomili ponad 427 tys. pociągów pasażerskich (wzrost o prawie 8 tys. pociągów względem III kwartału). Odwołanych zostało ponad 3,2 tys. pociągów pasażerskich. Średnie opóźnienie wyniosło 21 minut (tyle samo co w III kwartale 2020 r.).Najwyższy wskaźnik punktualności osiągnęła Warszawska Kolej Dojazdowa (99,52 proc.). PKP Intercity zanotowało punktualność na poziomie 87,24 proc..

Więcej danych w zakresie punktualności pociągów pasażerskich zostało ujętych jest w opracowaniu Punktualność pociągów pasażerskich w 2020 r.

W IV kwartale 2020 r. punktualnych było 43,81 proc. pociągów towarowych. Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w grudniu – 44,70 proc.. W październiku pociągi były punktualne w 43,57 proc., a w listopadzie – 43,20 proc. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w ostatnim kwartale 2020 r.  wyniosło 637 minut (wzrost z 588 minut w III kwartale). Przewoźnicy kolejowi w tym czasie uruchomili ponad 115 tys. pociągów towarowych (wzrost o prawie 7 tys. pociągów względem III kwartału), zaś prawie 8,1 tys. pociągów towarowych zostało odwołanych.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za IV kwartał 2020 r. znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich oraz Statystyka przewozów towarowych. Dołączono do nich również interaktywne wykresy wizualizujące podstawowe informacje o statystykach punktualności.