Raport z Polski

PKP PLK poszukują Dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa [PRACA]

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzą rekrutację na stanowisko Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa. Zadaniem osoby zatrudnionej będzie m.in. zarządzanie zespołem cyberbezpieczeństwa i dostawcami usług z tego zakresu oraz budowanie strategii odporności infrastruktury IT i OT na cyberataki.

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK

Zarządca krajowej infrastruktury kolejowej i jedna z największych polskich firm, łącząca tradycję z nowoczesnymi technologiami, poszukuje Dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa.

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • zarządzanie zespołem cyberbezpieczeństwa i dostawcami usług z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • budowanie strategii odporności infrastruktury IT i OT na cyberataki,
 • nadzorowanie procesu ciągłego doskonalenia standardów i procesów realizowanych przez komórki organizacyjne Spółki w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • nadzór nad identyfikacją nowych zagrożeń i zarządzaniem ryzykiem przez komórki organizacyjne spółki w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • reprezentowanie Spółki w relacjach z zewnętrznymi instytucjami i podmiotami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, w tym współpraca z CERT Polska, CSIRT GOV, CSIRT MON, agencjami rządowymi i unijnymi, ISAC i innymi organizacjami branżowymi oraz na konferencjach branżowych,
 • inicjowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem odporności Spółki na cyberataki,
 • promowanie kultury cyberbezpieczeństwa w Spółce.

Jakie kwalifikacje są wymagane?

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, prawnicze lub w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego,
 • doświadczenie w charakterze menadżerskim w realizacji złożonych projektów IT lub związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem,
 • znajomość przepisów kolejowych, TSI CCS, TSI ENE, TSI INF, SMS, CSM-RA i przepisów z zakresu interoperacyjności systemu kolejowego,
 • dobra znajomość funkcjonowania systemu kolejowego,  w tym systemów sterowania ruchem kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem ERTMS i systemów łączności kolejowej GSM-R,
 • znajomość wymagań prawnych i norm w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz standardów bezpieczeństwa OT dla systemów kolejowych tj. 50701, 62443, NIST,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną pracę, potwierdzona realizacją projektów międzynarodowych lub udziałem w zespołach międzynarodowych,
 • doświadczenie w realizacji zamówień publicznych o wartości powyżej 10 mln zł, mile widziane z zakresu IT, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa,
 • wysokie umiejętności menadżerskie w środowisku wymagającym zmiany.

Mile widziane kwalifikacje:

 • certyfikaty z zarządzania projektami (PMP, Agile, Prince2),
 • spełnianie wymagań dla kandydatów na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa.

Oferty – CV oraz list motywacyjny – składać można do 15 maja poprzez https://system.erecruiter.pl

Dodaj komentarz