global Wydarzenia

Pięcioletni plan inwestycyjny dla kolei austriackich

Na początku listopada rząd austriacki przyjął ramowy plan utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej. Obejmuje on najbliższe pięć lat (2022 – 2027) i zakłada inwestycję środków na poziomie 18,2 miliarda euro.

Jakie założenia zapisano w planie ramowym?

Przyjęty plan ma na celu wsparcie i poprawę warunków dla przewozów tak pasażerskich, jak i towarowych. Tak znaczące środki finansowe przyczynią się do dalszej elektryfikacji sieci i pozwolą poszerzyć dostęp do komunikacji także na obszarach wiejskich. Zakłada się również inwestowanie w dalszą cyfryzację kolei, by wpłynąć na poprawę wydajności i funkcjonalności.

W ramach planu na najbliższe pięć lat przyjęto do realizacji projekty związane między innymi z podwojeniem torów na trasie Werndord – Spielfeld – Strass, co pozwoli poprawić przepustowość. Planowane jest ponadto wykonanie nowego tunelu Bosruck czy też rozbudowa stacji węzłowych – dworca Villach, Ried im Innkreis, Innsbruck oraz Imst Pitztal.

ÖBB (Austriackie Koleje Federalne) chcą także wykorzystywać cięższe pociągi towarowe, by poprawić ekonomikę eksploatacji, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem część środków może zostać wykorzystana do poprawy infrastruktury drogowej związanej bezpośrednio z transportem kolejowym.

Dodaj komentarz