Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Wyniki finansowe Grupy PKP CARGO za 2021 r.

Przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w 2021 r. 4 mld 226,5 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim daje to wzrost o 5 proc. EBITDA w 2021 r. wyniosła 513,2 mln zł, zaś wynik EBIT był ujemny – 208,8 mln zł. Przychody jednostkowe spadły o 3,3 proc. r/r, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej – o 5,2 proc.

Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.
Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów – o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej. Składy wykonały tkm na poziomie 25,6 mld – to o 2 mld tkm więcej, niż w 2020 r.  W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t). Druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t). W dalszej kolejności – przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t). Pozostałe towary stanowiły razem 18,5 mln t.

– Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach – informuje zarząd PKP CARGO SA.

Charakteryzował się on zarówno wzrostem gospodarczym, jak i wysoką  dynamiką produkcji przemysłowej. Ta przyczyniła się do wzrostu koniunktury w segmencie transportu kolejowego. Rok 2021 charakteryzował się także wysokim, nie tylko inflacyjnym, wzrostem istotnej części kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP CARGO.

Odnotowany w 2021 r. wzrost masy przewiezionych towarów oraz wzrost  udziałów rynkowych Grupy PKP CARGO stanowi  dobrą podstawę do  intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej  podmiotów Grupy PKP CARGO w kolejnych  latach. Należy jednak uwzględniać  fakt,  że europejska gospodarka w rok 2022 wchodzi zdestabilizowana  poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę.

Gospodarka zdestabilizowana sankcjami

Zarząd zwraca też uwagę, że wzrost masy ładunków oraz wzrost udziałów rynkowych Grupy “stanowi dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów Grupy PKP CARGO w kolejnych latach”. Ale trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że gospodarka w Europie wchodzi w 2022 rok “zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę”.

Jak piszą przedstawiciele Grupy, będzie to kolejny rok, w którym stawią czoła wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom klientów w kraju i za granicą.

Dodaj komentarz