Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Wyniki finansowe Grupy PKP CARGO za 2021 r.

Przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w 2021 r. 4 mld 226,5 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim daje to wzrost o 5 proc. EBITDA w 2021 r. wyniosła 513,2 mln zł, zaś wynik EBIT był ujemny – 208,8 mln zł. Przychody jednostkowe spadły o 3,3 proc. r/r, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej – o 5,2 proc.

Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.
Grupa PKP CARGO przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów – o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej. Składy wykonały tkm na poziomie 25,6 mld – to o 2 mld tkm więcej, niż w 2020 r.  W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t). Druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t). W dalszej kolejności – przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t). Pozostałe towary stanowiły razem 18,5 mln t.

– Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach – informuje zarząd PKP CARGO SA.

Charakteryzował się on zarówno wzrostem gospodarczym, jak i wysoką  dynamiką produkcji przemysłowej. Ta przyczyniła się do wzrostu koniunktury w segmencie transportu kolejowego. Rok 2021 charakteryzował się także wysokim, nie tylko inflacyjnym, wzrostem istotnej części kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP CARGO.