Wydarzenia

Zapraszamy na I Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei

W weekend, 16-17 października br. odbędzie się pierwszy w historii Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei. Podczas paneli dyskusyjnych, sesji warsztatowych i wizyt studyjnych lokalni aktywiści wymienią się doświadczeniami z działań na rzecz transportu szynowego. A wspólne warsztaty i spotkania pozwolą wymienić się wiedzą jak skutecznie współpracować z samorządami oraz spółkami kolejowymi.

Liczne przykłady z całej Polski wskazują, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez lokalnych aktywistów, transport szynowy może zmieniać się na lepsze. Środowiska hobbystów i aktywistów są rozrzucone po całej Polsce i czasem trudno im się przebić. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, trzy działające na Mazowszu organizacje kolejowe – tj. Fundacja ProKolej, Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej oraz Klub Miłośników Warszawskiej Kolei Dojazdowej – zdecydowały się zorganizować ogólnopolskie spotkanie, które zintegruje środowisko kolejowe.

-Siłą napędową lokalnych aktywistów jest doskonała znajomość uwarunkowań i problemów kolei w poszczególnych regionach kraju. Ale w wielu przypadkach do uruchomienia realnych zmian potrzebny jest odpowiedni warsztat społeczny – tłumaczy dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej, pomysłodawca i współrealizator kongresu. – Dlatego też postanowiliśmy nie tylko zintegrować środowisko, ale również stworzyć platformę do wymiany doświadczeń i pokazać przykłady jak można skutecznie zmienić kolejową rzeczywistość.

 

Czytaj dalej >