Raport z Polski Wydarzenia

Trakcja S.A. w portfolio firm PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą większościowym akcjonariuszem firmy Trakcja S.A. Zarządza infrastruktury nabędzie 250 milionów nowych akcji serii E za kwotę 200 mln zł. Dzięki transakcji potencjał budowlany firmy Trakcja będzie wsparciem zarówno przy pracach utrzymaniowych, jak i inwestycyjnych.

Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK (fot. PKP PLK)
Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK (fot. PKP PLK)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokapitalizują Trakcja SA kwotą 200 mln zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A., firma wyemituje 250 milionów nowych akcji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmą je za kwotę 200 mln zł. Objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego.

Wykwalifikowana kadra Trakcji, doświadczenie w branży budownictwa kolejowego oraz posiadany sprzęt będą wsparciem dla PLK przy pracach związanych zarówno z utrzymaniem infrastruktury kolejowej jak i robotami inwestycyjnymi.

Tym samym Trakcja SA dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK. Do tego grona należą: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o., oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

O planach PKP PLK wobec spółki TRAKCJA SA pisaliśmy już wcześniej:

PKP PLK chcą przejąć spółkę Trakcja

Dodaj komentarz