Wywiady

Piotr Majerczak, PKP PLK: Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań [WYWIAD]

Wywiad z Piotrem Majerczakiem, członkiem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektorem ds. utrzymania infrastruktury o szansach kolei na osiągnięcie neutralności klimatycznej i współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Droga polskiej kolei do neutralności klimatycznej wymaga inwestycji nie tylko w tabor, ale również w infrastrukturę kolejową. Jakie rozwiązania zmniejszające zużycie energii są realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.?

Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie kolejowym jest jednym z wyzwań stawianych całemu sektorowi kolejnictwa, w tym także największemu zarządcy sieci kolejowych, którym są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wpisujemy się w proekologiczne trendy. Od 2014 roku realizujemy Program poprawy efektywności energetycznej (PPEE). Środki dedykowane na ten cel tylko w ramach przedmiotowego programu to około 2-3 mln zł rocznie.

Wiodącym działaniem jest wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na nowoczesne w technologii LED w ramach bieżącego utrzymania, co pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej bez pogorszenia parametrów świecenia, oraz zmniejszyć koszty energii. Sieć kolejową oświetla już ponad 37 tys. LED-ów. W ramach PPEE zabudowujemy układy kompensacji mocy biernej, które spowodowały poprawę parametrów zasilania urządzeń, ale też umożliwiły redukcję opłat za energię elektryczną. Spółka od 2016 r. montuje instalacje fotowoltaiczne.