Konflikt w Ukrainie Pasażer Wydarzenia

Dworce kolejowe w obliczu fali uchodźców

W związku z trwającą na Ukrainie wojną transport kolejowy przejął kluczową rolę związaną z przyjmowaniem osób przyjeżdżających do Polski. Często to dworce kolejowe są jednymi z pierwszych miejsc, do których docierają tysiące obywateli Ukrainy. Zarządcy obiektów stają przed trudnym zadaniem, aby połączyć niesienie niezbędnej pomocy przy utrzymaniu niezachwianego funkcjonowania obiektu.

Fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons
Fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Polskie Koleje Państwowe muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dworców oraz zadbać o niezakłóconą pracę obiektów, by umożliwić sprawną obsługę pasażerów z Ukrainy i zapewnić im pomoc.

Dworce kolejowe mają krytyczne znaczenie dla zachowania sprawności obsługi podróżnych. Szczególną rolę odgrywa dworzec Przemyśl Główny, na którym zorganizowano punkt recepcyjny. Takie punkty funkcjonują również na dworcach Chełm i Warszawa Wschodnia. W wielu miastach Polski, w tym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie, działają punkty informacyjne. Placówki te organizują urzędy wojewódzkie i samorządy. Na wybranych dworcach przygotowane zostały specjalne strefy oczekiwania dla kobiet z dziećmi, osób starszych i z niepełnosprawnościami, w których osoby te mogą odpocząć, skorzystać z toalety, prysznica i otrzymać pożywienie. Nieocenioną pomoc obywatelom Ukrainy niosą także mobilni informatorzy PKP Intercity i wolontariusze z różnych organizacji.

Bezpieczeństwo

Mimo trudnej sytuacji PKP muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na dworcach, w tym obywatelom Ukrainy. Polskiej Koleje Państwowe informują, że ze względów bezpieczeństwa (w tym z uwagi na zagrożenie terrorystyczne) oraz sanitarnych, nie ma możliwości udostępnienia dowolnych przestrzeni dworcowych na wydawanie posiłków i gromadzenie darów w przypadkowych miejscach. Przypominają, że dworce muszą pełnić przede wszystkim funkcje transferowe i w związku z tym apelują do organizacji pomocowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych o skoordynowane działania, a przede wszystkim o to, by:

  • konsultowali z operatorami punktów pomocowych i administracją dworców PKP możliwość dostarczania paczek z darami i prowadzenia innych działań,
  • uzgadniali z przedstawicielami PKP S.A. uruchamianie stoisk i innych punktów,
  • kontaktowali się z urzędami wojewódzkimi, które koordynują zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, w sprawie możliwości udzielania pomocy.
  • #PomagamUkrainie.gov.pl – koordynacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Aby wsparcie obywateli Ukrainy było celowe i efektywne, powinno być skoordynowane. Stąd zachęcamy do korzystania z przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów platformy PomagamUkrainie.gov.pl. Portal jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych w formie działaniach pomocowych. Przygotowana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim platforma umożliwia uchodźcom wyszukanie praktycznych informacji o dostępnym wsparciu. Natomiast Polacy mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji.

Dodaj komentarz