Inwestycje

Kontrakt na tunel dużych prędkości. Umowa na projektowanie podpisana.

Spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego zawarła kontrakt na projekt 4- kilometrowego tunelu kolei dużych prędkości na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Jest to pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania oraz posiada decyzję środowiskową.

Do podpisania umowy doszło na stacji Łódź Fabryczna. Wybór miejsca nie jest przypadkowy bowiem to właśnie tam planuje się rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku. Z umowy wynika konieczność wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu i linii kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarł umowę z konsorcjum Metroprojektu i SUD Architekt Polska o wartości 59,8 mln zł netto.

W przyszłości z tunelu mają korzystać pociągi dalekobieżne. Jednakże priorytet będą miały składy kolei dużych prędkości. Wynika to z faktu, że tunel ma być częścią jednej ze szprych łączących Port Solidarność z poszczególnymi miastami. W tym wypadku jest to tzw. szprycha nr 9, czyli nowa trasa kolejowa z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania.

Projektowany tunel będzie miał ponad cztery kilometry długości. Pociągi, które będą zmierzały przez Łódź zatrzymają się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Kolejnym etapem podróży będzie kierunek zachodni w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. W ten sposób cała linia utworzy kształt litery “Y”.