Inwestycje

Kontrakt na tunel dużych prędkości. Umowa na projektowanie podpisana.

Spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego zawarła kontrakt na projekt 4- kilometrowego tunelu kolei dużych prędkości na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Jest to pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania oraz posiada decyzję środowiskową.

Do podpisania umowy doszło na stacji Łódź Fabryczna. Wybór miejsca nie jest przypadkowy bowiem to właśnie tam planuje się rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku. Z umowy wynika konieczność wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu i linii kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarł umowę z konsorcjum Metroprojektu i SUD Architekt Polska o wartości 59,8 mln zł netto.

W przyszłości z tunelu mają korzystać pociągi dalekobieżne. Jednakże priorytet będą miały składy kolei dużych prędkości. Wynika to z faktu, że tunel ma być częścią jednej ze szprych łączących Port Solidarność z poszczególnymi miastami. W tym wypadku jest to tzw. szprycha nr 9, czyli nowa trasa kolejowa z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania.

Projektowany tunel będzie miał ponad cztery kilometry długości. Pociągi, które będą zmierzały przez Łódź zatrzymają się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Kolejnym etapem podróży będzie kierunek zachodni w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. W ten sposób cała linia utworzy kształt litery “Y”.

Marcin Horała, Pełnomocnik rządu ds. CPK:
Pasażerowie z Łodzi i nie tylko mają powód do zadowolenia. Tunel będzie ważnym elementem tzw. szprychy nr 9, która włączy miasto w system kolei dużych prędkości. Zapewni ona pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi do Warszawy w 45 minut (obecnie ponad godzinę), a z Łodzi do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min (obecnie prawie 3,5 godziny).

CPK na wykonanie projektu budowlanego otrzymała dofinansowanie z unijnego instrumentu CEF („Connecting Europe Facility”, czyli Instrumentu „Łącząc Europę”). 30 procent środków przeznaczonych dla Polski w ostatnim konkursie CEF 2014-2020, czyli prawie 60 mln zł dofinansowania, trafiło na prace związane z tunelem.

Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej:
– W ramach ostatniego rozdania CEF Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości dofinansowania wśród wszystkich krajów UE, które ubiegały się o fundusze. Największym beneficjentem tego konkursu wśród podmiotów z Polski została spółka CPK. Dzisiejsza umowa na projektowanie to dowód na to, że to była dobra decyzja, a prace idą do przodu.

Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK:
Tunel w Łodzi to najbardziej zaawansowane zadanie inwestycyjne w ramach Programu CPK, a dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do wbicia pierwszej łopaty. Prace studialne objęły już w sumie ok. 1 000 km planowanych linii kolejowych w różnych częściach Polski. To trasy, dla których trwają inwentaryzacje przyrodnicze i przygotowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.
Dodał również:
– W celu przyspieszenia prac spółka CPK zawarła w ubiegłym roku porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która przed laty opracowywała koncepcję szybkiej linii Warszawa–Łódź– Poznań/Wrocław (czyli tzw. igreka) oraz uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Tamte prace zostały przez PLK zawieszone w 2012 r. – Wykorzystanie tych opracowań, oczywiście po niezbędnych zmianach i aktualizacji, oznacza dużą oszczędność czasu i publicznych pieniędzy.

Dodaj komentarz